Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą

Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą (KOSzU) – polska organizacja założona w celu wspierania prodemokratycznych przemian na Ukrainie. Powołana w okresie początku rewolucji Euromajdanu na początku 2014 roku. W chwili powstania misją Komitetu było wspieranie prodemokratycznych przemian na Ukrainie, oraz niesienie pomocy osobom i organizacjom represjonowanym za przekonania polityczne. Mobilizacja opinii publicznej na rzecz solidarności z Ukrainą w Polsce i zagranicą. Zbiórka pieniędzy na Fundusz Solidarności z Ukrainą, a przede wszystkim popieranie i propagowanie różnorodnych inicjatyw organizacji pozarządowych w tym zakresie. Wspomaganie inicjatyw na rzecz materialnego i rzeczowego wsparcia potrzebujących obywateli Ukrainy oraz organizacji i inicjatyw zaangażowanych w działania na rzecz demokratycznych przemian na Ukrainie. Pomoc dla represjonowanych. Uaktywnienie współpracy między regionami w Polsce i na Ukrainie a docelowo współpraca samorządów i administracji wszystkich poziomów. Informowanie mediów i opinii publicznej o sytuacji na Ukrainie.

Komitet powstał 30 stycznia 2014, jego założenie zostało ogłoszone na konferencji prasowej 4 lutego 2014 roku w Warszawie. Swoją nazwą, strukturą i działalnością Komitet nawiązuje do tradycji Komitetów Obywatelskich z końca lat 1980. deklarując, że w których „ludzie różnych przekonań politycznych i narodowości współpracowali na rzecz budowy niepodległej i samorządnej Rzeczypospolitej”. Zgodnie z deklaracją założycielską KOSzU poprzez swoją działalność pragnie zapewnić taką samą możliwość budowy niezależnej Ukrainy jej obywatelom oraz zgodnie z zasadą subsydiarności wspierać ich w tych działaniach.

Jednocześnie od początku powstania, Komitet deklarował i realizował politykę niezależności politycznej. A także, że nie będzie starać się o uzyskanie osobowości prawnej czy własnego majątku.

Aktualności (ze strony społecznościowej na FB)

Polska zgodziła się na odrestaurowanie ukraińskich miejsc pamięci, które zostały sprofanowane - ambasador - Wschodnik : Portal Informacyjny Aktualności z Ukrainy

„Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia poinformował, że Polska zgodziła się na odrestaurowanie ukraińskich miejsc pamięci w Polsce,..

0 likes, 1 comments1 hour ago

Komitet Solidarności Tatarów Krymskich

0 likes, 0 comments2 hours ago

Putin seeks reflected glory of Russian tsars as he unveils statue in Crimea

Putin i nowy pomnik na okupowanym Krymie

0 likes, 0 comments15 hours ago

Przewrót w Ługańsku? Na ulice miasta wyszły „zielone ludziki”

21.11.2017 „W stolicy tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej wyłączono radio, telewizję i łączność komórkową. Na ulice Ługańska wyjechały..

6 likes, 0 comments23 hours ago

Anne Applebaum honored with Antonovych Award

„Anne Applebaum, the Pulitzer Prize-winning author, journalist and commentator, who has spent most of her career writing about the historic developments..

2 likes, 0 comments2 days ago