Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą

Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą (KOSzU) – polska organizacja założona w celu wspierania prodemokratycznych przemian na Ukrainie. Powołana w okresie początku rewolucji Euromajdanu na początku 2014 roku. W chwili powstania misją Komitetu było wspieranie prodemokratycznych przemian na Ukrainie, oraz niesienie pomocy osobom i organizacjom represjonowanym za przekonania polityczne. Mobilizacja opinii publicznej na rzecz solidarności z Ukrainą w Polsce i zagranicą. Zbiórka pieniędzy na Fundusz Solidarności z Ukrainą, a przede wszystkim popieranie i propagowanie różnorodnych inicjatyw organizacji pozarządowych w tym zakresie. Wspomaganie inicjatyw na rzecz materialnego i rzeczowego wsparcia potrzebujących obywateli Ukrainy oraz organizacji i inicjatyw zaangażowanych w działania na rzecz demokratycznych przemian na Ukrainie. Pomoc dla represjonowanych. Uaktywnienie współpracy między regionami w Polsce i na Ukrainie a docelowo współpraca samorządów i administracji wszystkich poziomów. Informowanie mediów i opinii publicznej o sytuacji na Ukrainie.

Komitet powstał 30 stycznia 2014, jego założenie zostało ogłoszone na konferencji prasowej 4 lutego 2014 roku w Warszawie. Swoją nazwą, strukturą i działalnością Komitet nawiązuje do tradycji Komitetów Obywatelskich z końca lat 1980. deklarując, że w których „ludzie różnych przekonań politycznych i narodowości współpracowali na rzecz budowy niepodległej i samorządnej Rzeczypospolitej”. Zgodnie z deklaracją założycielską KOSzU poprzez swoją działalność pragnie zapewnić taką samą możliwość budowy niezależnej Ukrainy jej obywatelom oraz zgodnie z zasadą subsydiarności wspierać ich w tych działaniach.

Jednocześnie od początku powstania, Komitet deklarował i realizował politykę niezależności politycznej. A także, że nie będzie starać się o uzyskanie osobowości prawnej czy własnego majątku.

Aktualności (ze strony społecznościowej na FB)

Swatka polsko-ukraińska: zgłoszenia do 16 maja 2018 r. – Fundacja Edukacja dla Demokracji

Chcesz znaleźć dla swojej szkoły partnerską szkołę z Ukrainy? Zgłoś się na ️️ polsko-ukraińskie warsztaty Swatka dla nauczycieli..

12 likes, 0 comments4 days ago

Szalona Środa LOT

dzisiejsza (18.04.2018) promocja w LOT Polish Airlines: loty z Polski na Ukraine. loty z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Katowic, Poznania, Rzeszowa,..

1 likes, 1 comments4 days ago

"Die Welt": Ukraińcy w Polsce nie są uchodźcami

„Przebywający w Polsce Ukraińcy, wbrew zapewnieniom polskich władz, nie są uchodźcami z Donbasu, lecz imigrantami ekonomicznymi, od których..

17 likes, 1 comments1 week ago

Ukrainistyka Wrocław

18 likes, 0 comments2 weeks ago

www.mladiinfo.eu

call for applications: International Summer School „Post-Soviet Governance: Theories, Actors, Cases” 12-22 July 2018 / Issyk-Kul’, Ysyk-Köl,..

0 likes, 0 comments2 weeks ago