Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą

Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą (KOSzU) – polska organizacja założona w celu wspierania prodemokratycznych przemian na Ukrainie. Powołana w okresie początku rewolucji Euromajdanu na początku 2014 roku. W chwili powstania misją Komitetu było wspieranie prodemokratycznych przemian na Ukrainie, oraz niesienie pomocy osobom i organizacjom represjonowanym za przekonania polityczne. Mobilizacja opinii publicznej na rzecz solidarności z Ukrainą w Polsce i zagranicą. Zbiórka pieniędzy na Fundusz Solidarności z Ukrainą, a przede wszystkim popieranie i propagowanie różnorodnych inicjatyw organizacji pozarządowych w tym zakresie. Wspomaganie inicjatyw na rzecz materialnego i rzeczowego wsparcia potrzebujących obywateli Ukrainy oraz organizacji i inicjatyw zaangażowanych w działania na rzecz demokratycznych przemian na Ukrainie. Pomoc dla represjonowanych. Uaktywnienie współpracy między regionami w Polsce i na Ukrainie a docelowo współpraca samorządów i administracji wszystkich poziomów. Informowanie mediów i opinii publicznej o sytuacji na Ukrainie.

Komitet powstał 30 stycznia 2014, jego założenie zostało ogłoszone na konferencji prasowej 4 lutego 2014 roku w Warszawie. Swoją nazwą, strukturą i działalnością Komitet nawiązuje do tradycji Komitetów Obywatelskich z końca lat 1980. deklarując, że w których „ludzie różnych przekonań politycznych i narodowości współpracowali na rzecz budowy niepodległej i samorządnej Rzeczypospolitej”. Zgodnie z deklaracją założycielską KOSzU poprzez swoją działalność pragnie zapewnić taką samą możliwość budowy niezależnej Ukrainy jej obywatelom oraz zgodnie z zasadą subsydiarności wspierać ich w tych działaniach.

Jednocześnie od początku powstania, Komitet deklarował i realizował politykę niezależności politycznej. A także, że nie będzie starać się o uzyskanie osobowości prawnej czy własnego majątku.

Aktualności (ze strony społecznościowej na FB)

Deszczyca: Ustawa o IPN wywołała na Ukrainie antypolskie nastroje. Próbowałem ostrzec polskich rządzących

4 likes, 1 comments22 hours ago

Facelift Or Farce? 'Restoration' Of Palace Shocks Crimean Tatars

„Centuries-old oak beams ripped out and concrete poured in their place. Priceless tiles removed. Murals nearly erased by high-pressure streams..

1 likes, 0 comments2 days ago

Konsul honorowy Ukrainy: Lidl nie powinien zrywać współpracy z biznesmenem, który nie pomógł Oksanie

„Chciałbym, żeby były szef pani Oksany zrozumiał swoje błędy i ciężką pracą, odnosząc sukcesy biznesowe, zarobił na godziwe zadośćuczynienie”..

4 likes, 1 comments4 days ago

Kojarzycie rolnika z reklamy Lidla? To on porzucił sparaliżowaną Ukrainkę na ławce

„Kilka dni temu media obiegła informacja, że przedsiębiorca z podpoznańskiej miejscowości nieludzko potraktował swoją pracownicę. Gdy..

6 likes, 1 comments5 days ago

||OFERTA PRACY|| Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży

#praca w Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej: „Wymagane kwalifikacje: – umiejętność pracy warsztatowej z grupą metodami..

2 likes, 0 comments5 days ago