Sekretariat

Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą (KOSzU) reprezentowany jest przez Sekretariat KOSzU oraz osoby odpowiedzialne za pracę poszczególnych sekcji.

Skład Sekretariatu:

  • Andrzej Urbanik  (Sekretarz KOSzU)
  • Iza Chruślińska (Sekretarz Programowy KOSzU)
  • Ryszard Bill sekretariat@solidarnosczukraina.pl (sprawy organizacyjne)
  • Karol Kuhn  (biuro)
  • Marian Prysaźniuk (kontakty ukraińskojęzyczne)
  • Mirosław Skórka (zespół programowy)
  • Jacek Szymanderski (zespół programowy)

Rzecznicy KOSzU:

  • Stanisław Faliński + 48 602 10 20 30
  • Rostysław Kramar

Sekcje: 

  • informacyjna
  • wsparcie bezpośrednie na terenie Ukrainy
  • samorządowa
  • akcji bezpośrednich w Polsce

Organizacje wspierające KOSzU: