Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą

Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą (KOSzU) – polska organizacja założona w celu wspierania prodemokratycznych przemian na Ukrainie. Powołana w okresie początku rewolucji Euromajdanu na początku 2014 roku. W chwili powstania misją Komitetu było wspieranie prodemokratycznych przemian na Ukrainie, oraz niesienie pomocy osobom i organizacjom represjonowanym za przekonania polityczne. Mobilizacja opinii publicznej na rzecz solidarności z Ukrainą w Polsce i zagranicą. Zbiórka pieniędzy na Fundusz Solidarności z Ukrainą, a przede wszystkim popieranie i propagowanie różnorodnych inicjatyw organizacji pozarządowych w tym zakresie. Wspomaganie inicjatyw na rzecz materialnego i rzeczowego wsparcia potrzebujących obywateli Ukrainy oraz organizacji i inicjatyw zaangażowanych w działania na rzecz demokratycznych przemian na Ukrainie. Pomoc dla represjonowanych. Uaktywnienie współpracy między regionami w Polsce i na Ukrainie a docelowo współpraca samorządów i administracji wszystkich poziomów. Informowanie mediów i opinii publicznej o sytuacji na Ukrainie.

Komitet powstał 30 stycznia 2014, jego założenie zostało ogłoszone na konferencji prasowej 4 lutego 2014 roku w Warszawie. Swoją nazwą, strukturą i działalnością Komitet nawiązuje do tradycji Komitetów Obywatelskich z końca lat 1980. deklarując, że w których „ludzie różnych przekonań politycznych i narodowości współpracowali na rzecz budowy niepodległej i samorządnej Rzeczypospolitej”. Zgodnie z deklaracją założycielską KOSzU poprzez swoją działalność pragnie zapewnić taką samą możliwość budowy niezależnej Ukrainy jej obywatelom oraz zgodnie z zasadą subsydiarności wspierać ich w tych działaniach.

Jednocześnie od początku powstania, Komitet deklarował i realizował politykę niezależności politycznej. A także, że nie będzie starać się o uzyskanie osobowości prawnej czy własnego majątku.

Aktualności (ze strony społecznościowej na FB)

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)

0 likes, 0 comments2 days ago

Mission of Ukraine to the EU

Dziś 75 rocznica deportacji Tatarów Krymskich

2 likes, 0 comments5 days ago

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim: #DzieńWyszywanki

29 likes, 0 comments1 week ago

Business Ukraine magazine

i jeszcze jedno zdjecie z dzisiejszych obchodow Swiatowego Dnia Wyszywanki: Naczelny Rabin Ukrainy Yaakov Dov Bleich w wyszywance #DzieńWyszywanki..

35 likes, 0 comments6 days ago

Justin Trudeau on Twitter

Prezydent Kanady nie nosi wyszywanki ale wspiera dzisiejszy Dzień Wyszywanki. — Dzień Wyszywanki – obchodzony jest co roku w trzeci czwartek..

42 likes, 2 comments1 week ago