Apel Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego «w sprawie deeskalacji sytuacji na Półwyspie Krymskim»

DO:

ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

ORGANIZACJI BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE

RADY EUROPY

UNII EUROPEJSKIEJ

PARLAMENTÓW I RZĄDÓW PAŃSTW

APEL

MEDŻLISU NARODU KRYMSKOTATARSKIEGO  

«W SPRAWIE DEESKALACJI SYTUACJI NA PÓŁWYSPIE KRYMSKIM»

Sytuacja na Krymie i wokół Krymu nadal się zaostrza.

Przyjęcie 6 marca 2014 roku przez Radę Najwyższą Autonomicznej Republiki Krym postanowienia «O przeprowadzeniu ogólnokrymskiego referendum» i wyznaczenie jego daty na 16 marca 2014 roku stanowi nowy czynnik eskalacji napięcia w społeczeństwie krymskim. Wśród wieloetnicznej ludności półwyspu panuje uzasadniona obawa, że może dość do prowokacji na dużą skalę, których organizatorami mogą być członkowie paramilitarnych (kozackich) organizacji sprowadzani masowo na terytorium Krymu z Kraju Krasnodarskiego i innych obwodów Federacji Rosyjskiej. 

Zwiększenie obecności na półwyspie rosyjskich wojsk, skoordynowane z nadzwyczajną aktywizacją utrudniających pracę dziennikarzom i dyplomatom oraz uniemożliwiających wjazd na Krym obserwatorom OBWE członków «ludowej milicji» i tak zwanych «oddziałów samoobrony», wskazuje na to, że sytuacja w każdym momencie może wejść w skrajnie niebezpieczną fazę, oznaczającą bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi.

Coraz bardziej realna staje się groźba użycia przemocy przeciwko Ukraińcom, krymskim Tatarom i wszystkim obywatelom Ukrainy żyjącym na półwyspie, którzy reprezentują inne stanowisko w kwestii statusu Krymu niż ci, którzy realizują dziś politykę separatyzmu i oderwania Krymu od Ukrainy. Przemoc może być użyta także przeciwko wielu ludziom innych narodowości, niezgadzających się z polityką obecnych «władz» Krymu.

W obliczu tej sytuacji i w celu zapobieżenia humanitarnej i socjalnej katastrofie, której skutki będą tragiczne dla wszystkich ludzi niezależnie od narodowości,

medżlis narodu krymskotatarskiego zwraca się do wszystkich organizacji międzynarodowych, parlamentów i rządów państw z apelem o niezwłoczne rozpatrzenie możliwości wprowadzenia na terytorium Krymu sił pokojowych ONZ.

 

Przewodniczący Мedżlisu narodu krymskotatarskiego

Refat Czubarow

6 marca 2014 roku

 


Tłum. z jęz. rosyjskiego: Katarzyna Chimiak

Tekst oryginalny można przeczytać tutaj.