Apel Stowarzyszenia „Memoriał” do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina

Szanowny Panie Prezydencie!

Działania Rosji skierowane przeciwko Ukrainie podpadają pod definicję agresji, sformułowaną w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 14 grudnia 1974 roku. Obecnie sprawa ta przybrała już charakter bezpośredniego udziału rosyjskich żołnierzy w działaniach zbrojnych na obcym terytorium – przeciwko legalnie wybranym władzom sąsiedniego kraju.

Żądamy niezwłocznego wstrzymania rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia „Memoriał”

29 sierpnia 2014 roku


Tłum. z jęz. rosyjskiego: Katarzyna Chimiak

Tekst oryginalny: http://www.memo.ru/d/206192.html

http://www.memo.ru/d/206192.html