Apel Stowarzyszenia Wolnego Słowa – organizacji założonej przez działaczy opozycji antykomunistycznej

Warszawa 2 marca 2014 r.

Apel Stowarzyszenia Wolnego Słowa
organizacji założonej przez działaczy opozycji antykomunistycznej.

„W związku z interwencją Wojsk rosyjskich na Ukrainie.”
Rosja rozpoczęła działania wojskowe przeciwko Ukrainie. Przeciwko naszemu sąsiadowi,
niepodległemu państwu. Wzywamy Rosję do zaprzestania agresji i wycofania wojsk z terytorium
Ukrainy.

Wzywamy Unię Europejską do odbycia pilnego szczytu UE – Ukraina w Kijowie. Do wsparcia
nowych, demokratycznych władz Ukrainy.

Wszelkie działania zmierzające do powstrzymania przelewu krwi, konfliktu zbrojnego i
zachowania integralności terytorialnej Ukrainy powinny być obecnie priorytetem dla Polski, Unii
Europejskiej, NATO, Stanów Zjednoczonych i wszystkich innych krajów demokratycznych.

Dziedzictwo Solidarności, wytrwale wspieranej przez demokracje wolnego świata, szczególnie
zobowiązuje nas do solidarności z Ukrainą.

 

W imieniu Zarządu,
Wojciech Borowik
/-/
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa


W związku z interwencją Wojsk rosyjskich na Ukrainie” / www.sws.org.pl