Jak mogę pomóc?

W 2014 roku informowaliśmy o bezpośrednich potrzebach Majdanu, a później akcjach podejmowanych przez poszczególne organizacje. Razem wspieraliśmy media, rannych z Majdanu, rodziny ofiar rosyjskiej agresji. Wysyłaliśmy paczki dla uciekinierów z Krymu. 

Zachęcając do wsparcia Ukrainy i jej mieszkańców zwracamy uwagę na konieczność weryfikowania organizacji, za pośrednictwem których wspieramy sąsiadów. Poniżej publikujemy sprawdzone zbiórki i inicjatywy realizowane przez doświadczone organizacje pozarządowe pracujące systematycznie z partnerami z Ukrainy i na rzecz migrantów/uchodźców. Oczywiście lista ma charakter otwarty.

Zbiórki

Fundacja „Nasz Wybór”

Fundacja „Nasz Wybór” Powstała w 2009 roku i jest prowadzona przez imigrantów z Ukrainy. Fundacja jest organizacją pozarządową specjalizującą się we wspieraniu integracji migrantów z polskim społeczeństwem poprzez udzielanie pomocy prawnej, rozpowszechnianie informacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji cudzoziemców. Celem naszych działań jest budowanie pomostów między Polakami i Ukraińcami oraz obalanie negatywnych stereotypów.
Fundacja prowadzi w Warszawie Dom Ukraiński, który oferuje przestrzeń konsultacyjną, konferencyjną, warsztatową i kulturalną dla Ukraińców, a także na wydarzenia związane z Ukrainą. FNW jest również członkiem konsorcjum organizacji obywatelskich wspierających uchodźców i migrantów.

Zbiórkę dla potrzeb Fundacji „Nasz Wybór” prowadzi portal  https://pomagam.pl/solidarnizukraina

Fundacja Nasz Wybór,
ul. Zamehnofa 1, 00-153 Warszawa
E-mail: biuro@naszwybor.org.pl    FB: @fundacjanaszwybor https://www.naszwybor.org.pl

Polska Akcja Humanitarna

Wobec wzrostu napięcia i spodziewanej eskalacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie PAH rozpoczął zbiórkę pieniędzy na zaopatrzenie w żywność i artykuły higieniczne najbardziej zagrożonych wojną mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego. Wojna we wschodniej Ukrainie nigdy się nie skończyła i trwa nieprzerwanie od 2014 roku, jednak najbliższe tygodnie mogą okazać się krytyczne dla 5 milionów osób mieszkających wzdłuż długiej na 420 km linii frontu. Blisko 3 miliony z nich potrzebują pomocy humanitarnej. 

PAH jest obecna na miejscu od początku konfliktu. Teraz skupia się na zapewnieniu wsparcia na wypadek zaognienia konfliktu, ponieważ osoby, którym pomagamy, znajdą się w niebezpieczeństwie. Prawdopodobnie nie będą miały szansy ani uciec, ani zaopatrzyć się w żywność. Pomóżmy im przetrwać ten najtrudniejszy czas!

KONTO:  02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 DOPISEK: UKRAINA

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Zbiórkę na rzecz Ukrainy zorganizowało Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, organizacja z ogromnym doświadczeniem w udzielaniu pomocy w kryzysach humanitarnych.
Naszą pomoc kierujemy do mieszkańców wsi i miast na wschodzie Ukrainy. Bezpośrednio na miejscu działa nasz Partner. Pierwsze pakiety pomocy humanitarnej oraz wsparcie psychologiczne dotarły już do ludzi na obszarach dotkniętych ostrzałem. Konto: mBank 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001; tytuł wpłaty: Pomoc dla Ukrainy oraz na Facebooku PCPM

Polsko-Ukraińsko-Kanadyjska Fundacja Stypendialna KALYNA

Stworzona z inicjatywy Grażyny Staniszewskiej Fundacja zbiera fundusze na:
- stypendia studenckie dla dzieci ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli w Donbasie, chcących uczyć się w Polsce
- stypendia naukowe i twórcze na przeprowadzenie konkretnych badań związanych z problemami polsko-ukraińskich relacji, zakończonych publikacją, na napisanie książki lub przygotowanie znaczącego wydarzenia artystycznego, kulturalnego lub społecznego, które stanie się przyczynkiem polsko-ukraińskiego porozumienia.
KONTO: 14160014621879984320000001
Polsko-Ukraińsko-Kanadyjska Fundacja Stypendialna KALYNA
ul. Krasińskiego 5a/10 43-300 Bielsko-Biała
kontakt: fundacjakalyna@gmail.com

Polski Czerwony Krzyż

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków pod hasłem #napomocUkrainie.
Polski Czerwony Krzyż na bieżąco monitoruje sytuację i dostosowuje swoje działania do panujących warunków. Uruchamiamy zbiórkę środków finansowych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Wszystkie nasze akcje będą skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, który działa na miejscu zdarzenia – mówi Jerzy Bisek, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża.
Konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”.
Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

Caritas

Caritas uruchomił zbiórkę środków na dodatkowe wsparcie Ukrainy. Na stronie caritas.pl dostępna jest specjalna opcja przelania pieniędzy na ten cel.
Konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA

RAZEM POMÓŻMY UKRAINIE - Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie

Od dziewięciu lat szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce prowadzi akcję humanitarną, w ramach której udziela pomocy dzieciom, rannym, uchodźcom - ofiarom wojny z rosyjskim najeźdźcom. Aktualnie w ramach akcji gromadzone są środki na zakup artykułów medycznych dla rannych, środków higieny oraz żywności.
KONTO: 20 1090 1492 0000 0001 4312 2731
Organizator zbiórki: Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie
ul. Mickiewicza 45, 70-385 Szczecin
Kontakt: Jan Syrnyk, Przewodniczący szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce
#РАЗОМ_ДОПОМОЖЕМО_УКРАЇНІ

Fundacja Uniters - Zbiórka na pilne potrzeby dla Ukrainy

Fundacja jest od 2014 roku organizatorem akcji "Święta bez taty.
"Wojna na wschodzie Ukrainy nadal trwa, od lat giną w niej ludzie, a w naszej bazie pojawiają się nowe nazwiska dzieci, które już nigdy nie zobaczą swojego taty.
Fundacja uruchomiła pilną zbiórkę na potrzeby zakupu i przekazania medykamentów i wyposażenia ochronnego na front pod tym adresem.
KONTO: 55 1090 1841 0000 0001 4887 5552 Fundacja UNITERS (United Volunteers)"

KIK Warszawa - logo

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie

"Od początku zbrojnej napaści Rosji na niepodległą Ukrainę KIK w Warszawie intensywnie pracuje nad uruchomieniem skutecznej pomocy i skierowaniem jej do uchodźców z Ukrainy. Pracujemy we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, by pomoc udzielana przez nas i przez organizacje, z którymi współpracujemy, była szybka, celna i skuteczna. Nasze doświadczenie zebrane w trakcie prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej przy granicy polsko-białoruskiej, które w zakresie stałej pomocy migrantom i uchodźcom przybrało postać nowej sekcji Klubu Gość w Dom, również w tej sytuacji pozwala nam szybciej i precyzyjniej odpowiedzieć na potrzeby uchodźców z Ukrainy.
Do tej pory przeznaczyliśmy na rzecz szpitala w Berdyczowie ze środków KIK-u 20 tysięcy złotych, wysyłamy tam też transport sprzętu medycznego. Jest to możliwe dzięki naszym kontaktom ze stroną ukraińską, które nawiązaliśmy za pośrednictwem Sekcji Wschodnioeuropejskiej KIK w trakcie EuroMajdanu w 2014 roku, gdy udało nam się dostarczyć do Kijowa transport sprzętu medycznego i szpital polowy. Aby móc utrzymać dynamikę naszych działań pomocowych na rzecz walczącej Ukrainy, uruchomiliśmy specjalnie przygotowaną zbiórkę, która jest dostępna pod tym adresem.
Pieniądze można wpłacać także tradycyjnym przelewem na utworzony przez nas rachunek bankowy: 69 1140 2062 0000 4445 3900 1005 tytułem: "darowizna na cele statutowe – Ukraina". "

Zbiórki w Ukrainie

Narodowy Bank Ukrainy

Narodowy Bank Ukrainy otworzył specjalne konto do zbierania funduszy na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy.

Decyzja ta została podjęta w związku z wprowadzeniem w Ukrainie stanu wojennego i zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej.

Szczegóły oficjalnego konta można znaleźć na stronie Narodowego Banku Ukrainy.

Informacja na Facebooku.

Źródło: Strona Ambasady Ukrainy w RP i Strona prezesa Narodowego Banku Ukrainy Kyryla Szewczenki

Come Back Alive - logo

Organizacja „Повернись живим” (Wróć żywy)

Organizacja „Повернись живим” (Wróć żywy) – doświadczona organizacja wspierająca ukraińskich żołnierzy od 2014 roku: adres strony.

Wolontariat i inne formy pomocy

Niezależnie od wsparcia finansowego można zaangażować się bezpośrednio w działania koordynowane przez poszczególne organizacje pozarządowe lub regionalne komitety skupiające organizacje pozarządowe, samorządy, biznes, instytucje kultury. Pomoc może polegać na włączeniu się w wolontariat w konkretnej organizacji, zaoferowaniu noclegu czy transportu osobom potrzebującym. Wreszcie na przekazaniu darów rzeczowych. Poniżej lista wybranych organizacji, które zbierają deklaracje pomocy. Warto poszukać organizacji działających najbliżej miejsca zamieszkania.

Polska Akcja Humanitarna - wolontariat

Polska Akcja Humanitarna: Uwaga, w związku z intensywnymi działaniami wojennymi w Ukrainie, prosimy o zgłaszanie się osób, które w ramach wolontariatu byłyby w gotowości do wsparcia działań pomocowych PAH wobec mieszkańców i mieszkanek Ukrainy potrzebujących pomocy humanitarnej w Polsce. ZGŁOSZENIA wyłącznie przez link: https://bit.ly/wolontariat_sosUkraina Podstawowe wymagania dla wolontariuszy i wolontariuszek:

  • ukończone 18 lat
  • gotowość do niezwłocznego dołączenia do zespołu PAH
  • mobilność/gotowość do przemieszczania się w obrębie Polski
  • znajomość j. polskiego i przynajmniej jednego z dodatkowych: rosyjski/ukraiński/angielski

Fundacja "Nasz Wybór" - wolontariat

Fundacja Nasz Wybór (Warszawa) zbiera deklaracje pomocy przez formularz online

formularz służy do zebrania informacji od wolontariuszy, ludzi dobrej woli, którzy chcą wesprzeć Ukraińców w obliczu wojny. Na obecnym etapie zbieramy informacje o rodzaje pomocy i postaramy się bezpośrednio kontaktować się z Państwem na bieżąco w razie potrzeby. 

Stowarzyszenie Homo Faber wraz Lubelskim społecznym komitetem pomocy Ukrainie

Jeżeli masz chęci oraz możliwości i umiejętności, możesz dołączyć do lubelskiej grupy wolontariackiej, która w razie potrzeby będzie udzielać pomocy (na żywo lub zdalnie) w związku z wojną na Ukrainie, proszę uzupełnij poniższy formularz. 

Przeczytamy Twoje odpowiedzi z uwagą i będziemy odzywać się w zależności od potrzeb. Jeżeli w pewnym momencie zdecydujemy się na współpracę, odezwiemy się. 

Pamiętaj! Zgłoszenie nie jest równoznaczne z dołączeniem do grupy. Oczekuj na wiadomość od nas.

Listę zgłoszeń obsługuje Stowarzyszenie Homo Faber z Lublina, ale konkretna praca może być koordynowana przez inne organizacje czy instytucje. 

Prosimy o wypełnienie formularza https://tiny.pl/9l279

Fundacja Ocalenie - logo

Fundacja Ocalenie

Fundacja Ocalenie oferuje pracę dla mentora/mentorki (do pracy z osobami z Ukrainy w procedure uchodźczej): https://ocalenie.org.pl/praca/praca-w-warszawie-mentor-mentorka-z-jezykiem-ukrainskim

Oraz szuka wolontariuszy: https://ocalenie.org.pl/ukraina-pomoc

Grupa Granica - logo

Grupa Granica

Grupa Granica szuka tłumaczy z ukraińskim: https://ukraina.grupagranica.pl/

Centrum Wielkokulturowe w Warszawie - logo

Centrum Wielokulturowe w Warszawie

Centrum Wielokulturowe w Warszawie uruchamia doraźny punkt wsparcia dla osób przyjeżdżających z Ukrainy i szuka wolontariuszy ze znajomością języka ukraińskiego: https://ochotnicy.waw.pl/oferta/2001

Ochotnicy warszawscy

Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa w ramach pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy organizuje punkty informacyjne na Dworcu Wschodnim, Dworcu Zachodnim i w Pałacu Kultury i Nauki. Poszukujemy wolontariuszy – osób, chcących wesprzeć funkcjonowanie punktów i udzielanie informacji Ukrainkom i Ukraińcom: https://ochotnicy.waw.pl/oferta/2003