Kim są duchowni na Majdanie

Mirosław Czech (Gazeta Wyborcza | 10.02.2014)a | 08.02.2014)

Stepan Bandera zapewne nigdy nie pomyślał, że nadejdą czasy, gdy wrogowie Ukrainy uznają ukraiński Kościół rzymskokatolicki za część „ruchu banderowskiego”. Większość wyznań na Ukrainie stoi po stronie Majdanu.

Według badań socjologicznych wiarę w Boga deklaruje blisko 70 proc. Ukraińców, regularnie do świątyni uczęszcza co czwarty z nich. Spośród wierzących najliczniejszą grupę stanowią prawosławni – wyznanie to deklaruje ponad połowa obywateli. W kraju istnieją trzy Kościoły prawosławne: Cerkiew podległa patriarchatowi moskiewskiemu, Kościół patriarchatu kijowskiego (nieuznawany przez wspólnoty prawosławne na świecie) i Cerkiew autokefaliczna, czyli niezależna.


Cały tekst można przeczytać tutaj