Komentarz przewodniczącego medżlisu narodu krymskotatarskiego Refata Czubarowa

Komentarz przewodniczącego medżlisu narodu krymskotatarskiego Refata Czubarowa w sprawie uchwalenia w dniu 11 marca 2014 r. przez Radę Najwyższą Autonomicznej Republiki Krym „Deklaracji niepodległości Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopola” oraz „Deklaracji o gwarancjach przywrócenia praw narodu krymskotatarskiego i jego integracji do społeczeństwa Krymu”

«Moja ocena „Deklaracji niepodległości Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopola” jest negatywna. Uważam, że uchwalanie tego rodzaju dokumentów nie przyczyni się do rozwiązania kryzysu wokół i wewnątrz Krymu, a jedynie pogorszy sytuację tych osób, którym zależy na znalezieniu wyjścia z obecnej sytuacji. (…)»

W sprawie uchwalenia przez Radę Najwyższą ARK „Deklaracji o gwarancjach ochrony praw narodu krymskotatarskiego i jego integracji ze społeczeństwem Krymu” przewodniczący medżlisu Refat Czubarow uważa, że ten dokument zawiera znaczną część propozycji, za którymi przez wiele lat opowiadali się Tatarzy krymscy.

«W tym dokumencie zawarto wiele z tego, co proponowaliśmy naszym kolegom (red. deputowanym Rady Najwyższej ARK i Rady Najwyższej Ukrainy) jako punkty do dyskusji. Chodzi o zasadnicze kwestie dotyczące praw społeczności tatarskiej i autonomii Krymu, które pozwoliłyby uniknąć działań, które mogłyby mieć bardzo dotkliwe konsekwencje dla Krymu» (…)

Refat Czubatow stwierdził także, że medżlis zawsze formułował propozycje, których celem było doprowadzenie do rozpoczęcia procesu przywrócenia praw narodu krymskotatarskiego jako jednej z części społeczeństwa Krymu.

«Niestety, wtedy nasi koledzy nas nie posłuchali i była próba wyznaczenia posiedzenia na 26 lutego 2014 r., ale w rezultacie tych wieców posiedzenie to nie odbyło się, a na posiedzeniu w dniu 27 lutego deputowani do Rady Najwyższej ARK przyjęli postanowienia, których skutki znamy.».

Zdaniem Czubarowa deputowani przyjęli dokument «O gwarancjach przywrócenia praw narodu krymskotatarskiego i jego integracji do społeczeństwa krymskiego» znalazłszy się w bardzo skomplikowanej sytuacji i świadczy to o tym, że parlament Krymu zauważa obecnie konieczność przywrócenia praw narodu krymskotatarskiego.

«Rozumiemy, że jest to tylko sygnał dla wszystkich stron zaangażowanych w kryzys wewnątrz i wokół Krymu (…) Wychodzę z założenia, że ten sygnał zostanie usłyszany przez wszystkie strony, tj. w Kijowie, w Moskwie, w Waszyngtonie, w Brukseli, a także przez wiele organizacji międzynarodowych. Mam wielką nadzieję, że uda nam się w oparciu o takie sygnały przystąpić już do rozwiązywania tych problemów, które nie mniej, a może i nawet bardziej niepokoją całe społeczeństwo Krymu, w tym zwłaszcza sprawy wycofania wojsk do ich stałych baz».

Jednocześnie przewodniczący medżlisu podkreślił, że ten sygnał nie stanowi podstawy do jakichkolwiek umów.

«Nasze stanowisko w kwestii „referendum” pozostaje bez absolutnie jakichkolwiek zmian. Jesteśmy przeciwko przeprowadzeniu tego „referendum”, bojkotujemy je i robimy wszystko na rzecz tego, aby wyjaśnić wszystkim mieszkańcom Krymu, jakie mogą być jego następstwa.» – oświadczył Refat Czubarow. Nie będziemy oczywiście uczestniczyć w tworzeniu rządu Autonomicznej Republiki Krym, który powstał wbrew istniejącemu prawu. Uznajemy, że w najbliższym czasie należy znaleźć konkretny sposób rozwiązania kryzysu na Krymie przez członków społeczności międzynarodowej».

 


Tłum. z jęz. rosyjskiego: Katarzyna Chimiak

Tekst oryginalny można przeczytać tutaj.

Treść dokumentów uchwalonych 11 marca 2014 przez Radę Najwyższą Autonomicznej Republiki Krym (w języku rosyjskim):

http://www.rada.crimea.ua/news/11_03_2014_1

http://www.rada.crimea.ua/news/11_03_2014_2