List otwarty do Premiera (2 marca 2014)

Szanowny Panie Premierze!
 

W dniu 1 marca  Rada Federacji Rosyjskiej przyjęła uchwałę umożliwiającą wprowadzenie wojsk rosyjskich na Ukrainę. Może to być początek niczym nie sprowokowanej agresji wobec Ukrainy.

W 1991 roku Polska pierwsza uznała niepodległość naszego wschodniego sąsiada. Wielokrotnie wspieraliśmy dążenia Ukraińców na rzecz niepodległości, demokracji i wolności, ale również na rzecz stworzenia sprawnego i transparentnego państwa. Tak było podczas Pomarańczowej Rewolucji w 2004 roku, tak było gdy powstawało Partnerstwo Wschodnie oraz tworzony był projekt umowy stowarzyszeniowej Ukraina – Unia Europejska. Gdy umowa ta została odrzucona przez poprzedni rząd i byłego prezydenta Ukrainy Polacy solidaryzowali się z protestami Euromajdanu. To również udział polskiej dyplomacji doprowadził do zaprzestania przelewu krwi w Kijowie oraz przyczynił się do demokratycznych zmian u naszego sąsiada.

Również dziś nie możemy zostawić Ukrainy i Ukraińców samych wobec grożącego im niebezpieczeństwa. Apelujemy do Pana Premiera i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o kontynuowanie wysiłków dyplomatycznych na rzecz rozwiązania obecnego kryzysu bez przemocy. Polska powinna wesprzeć wszelkie działania, aby wspomóc Ukrainę w dążeniu do zapewnienia jej bezpieczeństwa i integralności terytorialnej.


 

List w formacie PDF można przeczytać tutaj. Podpisać go można na stronie petycje.pl.

Wersja ukraińska (PDF) oraz na ukraińskich stronach internetowych:
VAAD, espreso.tvinternews.ua, maydan.drohobych.net, ltdaily.info oraz wz.lviv.ua

Wersja rosyjska (PDF)