List otwarty polskich Tatarów

Zwracamy się do władz Rosji i polityków świata którym zależy na stabilizacji w Europie z apelem pokojowego rozwiązania spraw w duchu humanizmu i norm społecznych XXI wieku.

My, Tatarzy mieszkający w Polsce, łączymy się i duchowo wspieramy naszych braci Tatarów krymskich w walce o Niepodległość i suwerenność swojego kraju.

Jesteśmy z Wami!

Zwracamy się do władz Rosji i polityków świata którym zależy na stabilizacji w Europie z apelem pokojowego rozwiązania spraw w duchu humanizmu i norm społecznych XXI wieku.

Pamiętamy do czego mogą doprowadzić waśnie podsycane elementami narodowościowymi, które Europa doświadczała na terenie byłej Jugosławii. Bądźmy wszyscy mądrzejsi o tą wiedzę i pamięć historyczną.

Apelujemy do wszystkich stron

tylko dialog, pokojowe rozstrzygnięcia budują zgodę.

Przypominamy, że Federacja Rosyjska podpisując Memorandum w Budapeszcie w roku 1994 gwarantowała suwerenność i jedność terytorialną Ukrainy.

 

Rada Centralna
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Jan Adamowicz
Aleksander Skibniewski
Maria Aleksandrowicz-Bukin
Lilla Świerblewska
Ajsza Miśkiewicz
Dżemila Smajkiewicz-Murman

 


List opublikowany został na stronie ZTRP.

UA: ЦЕНТРАЛЬНА РАДА СПІЛКИ ТАТАР РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА – ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

ENG: CENTRAL COUNCIL OF THE UNION OF TATARS IN THE REPUBLIC OF POLAND – OPEN LETTER

ROS: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА ТАТАР РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША – ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО