Oświadczenie członków Niemieckiego Towarzystwa Wiedzy o Europie Wschodniej (DGO) w sprawie aneksji Krymu przez Federację Rosyjską

3 kwietnia 2014 w Münster odbyło się doroczne posiedzenie Niemieckiego Towarzystwa Badań nad Europą Wschodnią, założonego w 1913 roku jako Niemieckie Towarzystwo Studiów nad Rosją. Jednym z dyskutowanych tematów były wydarzenia ostatnich miesięcy na Ukrainie. Niżej podpisani uchwalili w tej sprawie następujące oświadczenie:

  • Protesty na kijowskim Majdanie i w wielu innych miastach Ukrainy wywołane odmową podpisania umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską były skierowane przede wszystkim przeciwko reżimowi prezydenta Janukowycza, który oskarżano systematyczną korupcję i łamanie prawa. Kontrolowane przez reżim organy ścigania ponoszą znaczą część odpowiedzialności za brutalną eskalację konfliktu.
  • Zorganizowanie na Krymie w reakcji do wydarzeń na Majdanie referendum w sprawie secesji tego półwyspu od państwa ukraińskiego oraz jego przyłączenie do Federacji to działania nielegalne.
  • Inwazja wojskowa Federacji Rosyjskiej na Krym oznaczała pogwałcenie integralności terytorialnej Ukrainy, jak i również zapisanego w Karcie Narodów Zjednoczonych zakaż użycia siły. Podważone zostały wszystkie reguły nowej architektury europejskiej, w których tworzeniu Rosja aktywnie współuczestniczyła. Zainicjowany w ten sposób rewizjonizm stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i pokoju na kontynencie.

Sygnatariusze niniejszego oświadczenia przyłączają się do żądania Zgromadzenia Ogólnego ONZ, aby nie uznawać rosyjskiej aneksji Krymu. Równocześnie apelujemy o niepopadanie w nowe milczenie, lecz kontynuowanie i zintensyfikowanie wszelkich kontaktów naukowych i kulturalnych z Rosją i Ukrainą. Naszym celem jest, aby w Europie istniało porozumienie w sprawie wspólnych wartości.

Dotychczas podpisali:

Ruprecht Polenz, przewodniczący DGO
Prof. Dr Wolfgang Eichwede, wiceprzewodniczący DGO
Prof. Dr Thomas Bremer, prezes zarządu DGO
Prof. Dr Jan Kusber, członek zarządu DGO
Prof. Dr Birgit Menzel, członek zarządu DGO
Prof. Dr Stefan Troebst, członek zarządu DGO
Dr Gabriele Freitag, dyrektor zarządzający DGO
Dr Manfred Sapper, redaktor naczelny czasopisma OSTEUROPA
Dr Volker Weichsel, redaktor czasopisma OSTEUROPA
Prof. Dr Alfred Sproede, członek DGO
Prof. Dr Hans-Henning Schröder, członek DGO
Dr Benno Ennker, członek DGO


Tłum. z jęz. niemieckiego: Katarzyna Chimiak

Tekst oryginalny: http://maidantranslations.com/2014/04/08/munsteraner-erklarung-von-mitgliedern-der-deutschen-gesellschaft-fur-osteuropakunde-e-v-dgo-zur-annexion-der-krim-durch-die-russlandische-foderation/