Oświadczenie Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego

Użycie przez jednostki MSW Ukrainy i grypy prowokatorów – «tituszek» broni i specjalnej techniki wojennej przeciwko uczestnikom Euromajdanu 18 lutego 2014 roku doprowadziło do gwałtownej eskalacji konfliktu w Kijowie i szeregu innych regionów Ukrainy.

Do Medżlisu narodu Krymskotatarskiego, do regionalnych i lokalnych medżlisów napływają prośby rodaków o podjęcie konkretnych środków, które zapobiegną możliwości prowokacji w celu destabilizacji sytuacji na półwyspie.

Medżlis narodu Krymskotatarskiego, tak jak i wcześniej, występuje przeciwko próbom siłowego rozwiązania głębokiego kryzysu szerzącego się kraju i wzywa wszystkie ścierające się strony do podjęcia rozmów w celu znalezienia sposobu na pokojowe wyjście kraju z konfliktu i rozwiązania na drodze prawnej wszystkich problemów, które doprowadziły do konfrontacji między społeczeństwem a władzą.

W tej sytuacji Medżlis narodu Krymskotatarskiego podejmuje wszystkie niezbędne działania, aby nie dopuścić do żadnych prowokacji, które mogą zostać przedsięwzięte w celu wciągnięcia społeczeństwa Krymu w międzyetniczny i międzyreligijny konflikt.

W związku z tym, Medżlis narodu Krymskotatarskiego polecił wszystkim przewodniczącym regionalnych medżlisów spotkać się w dniu 19 lutego 2015 z kierownictwem regionalnej administracji rządowej i merami miast Krymu i wystąpienie z wnioskiem o odbycie w najbliższym czasie posiedzeń w poszerzonym składzie, obejmującym kierowników organów władzy wykonawczej, organów ochrony prawa, przedstawicieli rad miejskich i lokalnych medżlisów, duchowieństwo wszystkich wyznań, w celu wspólnego uzgodnienia środków utrzymania porządku publicznego na terytorium Autonomicznej Republiki Krymu.

Przyjęte na tych spotkaniach środki utrzymania porządku publicznego staną się podstawą dla ochrony wzajemnego zaufania w społeczeństwie krymskim i pozwolą siłom ochrony prawa w pełni wykonywać powierzone im funkcje obrony porządku w interesie wszystkich obywateli i ramach istniejącego prawa.

Ponadto, Medżlis narodu Krymskotatarskiego kategorycznie sprzeciwia się angażowaniu do obrony porządku publicznego organizacji paramilitarnych i partyjnych, a także tak zwanych oddziałów samoobrony, utworzonych pośpiesznie pod naciskiem prezydium Rady Najwyższej Krymu i wywołujących skrajnie negatywne emocje w społeczeństwie krymskim.

Medżlis narodu Krymskotatarskiego wzywa wszystkich mieszkańców Krymu do zachowania spokoju i wzajemnego szacunku.
 


Tłum. z jęz. rosyjskiego: Katarzyna Chimiak

Tekst oryginalny

Oświadczenie to zostało odczytane przez przewodniczącego Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego Refata Czubarowa na posiedzeniu Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu.
Warto obejrzeć to nagranie.