Oświadczenie Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie

W związku z opublikowaną w rosyjskich mediach informacją dotyczącą rzekomego żądania przez Polaków Żytomierszczyzny autonomii, oświadczam co następuje:

  1. Podawana informacja nie odpowiada rzeczywistości. Żadnych rozmów, a tym bardziej działań, oświadczeń dotyczących autonomii lub referendum w środowisku polonijnym na Żytomierszczyźnie nie było i nie ma.

  2. Oficjalnie stwierdzam, że nie ma żadnej dyskryminacji ze strony władz ukraińskich w stosunku do Polaków ukraińskiego pochodzenia (zarówno, jak i do przedstawicieli innych mniejszości narodowych). Co więcej, od czasu gdy Ukraina stała się niezależnym państwem, Związek Polaków Obwodu Żytomierskiego aktywnie odradza narodową identyczność. W obwodzie powstała sieć polskich organizacji społecznych, która zrzesza ponad 11 tysięcy członków. W szkółkach sobotnio-niedzielnych, w szkołach średnich i na wyższych uczelniach prowadzone jest nauczanie języka polskiego, historii i kultury. Począwszy od lat 90-tych regularnie organizowane są Dni Polskiej Kultury, festiwale, konferencje naukowe, konkursy recytatorskie, poetyckie oraz wiedzy historycznej. Etniczną kulturę Polaków Żytomierszczyzny prezentuje na Ukrainie i w świecie prawie 15 zespołów folklorystycznych, pieśni ; tańca oraz zespołów kameralnych, osiągając niemałe sukcesy. Związek Polaków jest autorem licznych programów telewizyjnych na lokalnej stacji „Soyuz-TV”, która jako jedyna na Ukrainie codziennie retransmituje programy polskiego kanału TV Polonia. Drukiem ukazuje się czasopismo polsko-ukraińskie „ Tęcza Żytomierszczyzny” („Веселка Житомирщини „). Działa Centrum Polskie, którego głównym celem jest dialog i stały jego rozwój pomiędzy różnym; grupami etnicznymi oraz praktyczna realizacja europejskiej integracji Ukrainy.

  3. Dlatego, w najwyższym stopniu nieodpowiedzialne oświadczenia, które są nagłaśniane przez ośrodki rosyjskiej propagandy uważam za prowokację dążącą do destabilizacji sytuacji społecznej i konfliktów etnicznych na Ukrainie, a w szczególności na Żytomierszczyźnie.
    Wszelkie nastroje separatystyczne potępiam i kategorycznie odrzucam!
  4. Razem z Polakami i Ukraińcami Żytomierszczyzny uczestniczyłam w historycznym wydarzeniu kanonizacji papieża Jana Pawła II, który jest orędownikiem jedności Ukrainy. Jestem przekonana, że nikomu nie uda się zrujnować zgodę pomiędzy rożnymi mniejszościami narodowymi, które od wieków zamieszkują Żytomierszczyznę.


Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie

Przewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Wyznań przy Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej