Oświadczenie ukraińskich dyplomatów

My, ukraińscy dyplomaci w ramach akcji ” Nie bój się! Jesteś Ukraińcem”, która rozpoczęła się 3 lutego 2014, kierując się godnością, honorem i obywatelską postawą, wyrażamy solidarność z tymi, którzy na Majdanach w całym kraju walczą o lepszą przyszłość dla Ukrainy.

Opowiadamy się za pokojowym rozwiązaniem obecnego kryzysu, za skutecznymi negocjacjami, obiektywnym informowaniem społeczeństwa oraz przeciwko przemocy i represjom.

Jesteśmy przekonani, że słuszne jest obranie przez Ukrainę strategicznego kierunku zmierzającego ku integracji europejskiej oraz wprowadzaniu wartości uniwersalnych i demokratycznych tak w naszym społeczeństwie, jak i w państwie.

Chcemy być dumni ze swojej Ojczyzny, reprezentując ją poza granicami.

Sława Ukrainie!

List umieszczono na stronie ukrdiplomat.wordpress.com , a wśród jego sygnatariuszy znaleźli się:

1. Andrij Deszczycia, Ambasador do spraw szczególnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy;

2. Andrij Zajac, Ambasador do spraw szczególnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy;

3. Roscislaw Ogryzko pełniący obowiązki Zastępcy kierownika resortu – naczelnego działu Centralno-europejskiego III terytorialnego departamentu MSZ Ukrainy;

4. Ludmila Kurmaz pełniąca obowiązki Kierownika Działu Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

5. Cornelia Luskalowa, radca Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy;

6. Wiaczesław Wojnarowski, przedstawiciel MSZ Ukrainy we Lwowie;

7. Natalia Mackiewicz, drugi sekretarz, MSZ Ukrainy we Lwowie;

8. Taras Zholubak, drugi sekretarz, MSZ Ukrnainy we Lwowie;

9. Wasyl Jordan, Attache przedstawicielstwa MSZ Ukrainy we Lwowie;

10. Irena Lozynska, Główny specjalista MSZ Ukrainy we Lwowie;

11. Maksym Kononuczenko, Konsuł Ambasady Ukrainy w Finlandii;

12. Maksym Muzyczko, Wicekonsul Ambasady Ukrainy w Polsce;

13. Oleksandr Borysenko, Pierwszy sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce;

14. Tamil Szutak, Wicekonsul Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie;

15. Iryna Łysenko, Konsul Generalny Ukrainy w Monachium;

16. Olena Waszczenko, Wicedyrektor Działu komunikacji z mediami (Biuro Prasowe) Departament Polityki Informacyjnej Ukrainy;

17. Nazar Bobytskyy, Kierownik działu handlu i współpracy sektorowej Departamentu Unii Europejskiej;

18. Oksana Denis, Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku;

19. Rita Czubarowa, Drugi sekretarz Departamentu Politycznego MSZ Ukrainy;

20. Oleksij Emelianenko, Drugi sekretarz Pierwszego Terytorialnego Departamentu MSZ Ukrainy;

21. Myroslawa Szczerbatiuk, Ambasador do spraw specjalnych MSZ Ukrainy;

22. Bogdan Zin, Wiodący specjalista Ambasady Ukrainy w Polsce;

23. Oresta Starak, Pierwszy Sekretarz Ambasady Ukrainy w Stanach Zjednoczonych;

24. Denis Awtonomow, Zastępca szefa Pierwszego departamentu terytorialnego MSZ Ukrainy;

25. Tetiana Dmytriewa, Attache pierwszego terytorialnego departamentu MSZ Ukrainy;

26. Iwan Segeda, Trzeci sekretarz Ambasady Ukrainy w Algierii;

27. Alicja Podolak, Pierwszy sekretarz Działu komunikacji z mediami MSZ Ukrainy;

28. Jurij Lysenko, Radca Ambasady Ukrainy w Chorwacji;

29. Swiatoslaw Kawetsky, Pierwszy sekretarz działu analizy i planowania Departamentu Konsularnego MSZ Ukrainy ;

30. Olena Iwanczuk, Drugi sekretarz Ambasady Ukrainy w państwie Izrael;

31. Iryna Tybinka, pełniąca obowiązki dyrektora Departamentu Politycznego MSZ Ukrainy;

32. Denys Ludczak, Ambasada Ukrainy w Republice Serbia;

33. Ruslan Fufalko, Pierwszy Sekretarz czwartego Departamentu Terytorialnego MSZ Ukrainy;

34. Maryna Martsyniuk, Drugi sekretarz Departamentu Politycznego MSZ Ukrainy;

35. Igor Kyzyma, Pierwszy sekretarz Pierwszego Departamentu Terytorialnego MSZ Ukrainy ;

36. Iryna Skliar, były sekretarz prasowy misji Ukrainy do UE (2008-2013) ;

37. Galyna Szczerbak, była Wicekonsul Ukrainy w Porto (Portugalia) ;

38. Olexander Wykhodcew, były pierwszy sekretarz Ambasady Stanów Zjednoczonych, konsul Ukrainy w Republice Singapur;

39. Wolodymyr Kryżaniwskyj, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy;

40. Switlana Hortowa, były pierwszy sekretarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy;

41. Mykola Lubiw, Wicekonsul Ukrainy w Stanach Zjednoczonych (2006-2008), pełniący obowiązki Konsula Generalnego Ukrainy (2008-2009) ;

42. Jurij Babkov, Konsul Generalny Ukrainy w San Francisco (2008-2013) ;

43. Ata Bagirow, Pierwszy sekretarz, Ambasada w Iraku (2008-2010) ;

44. Mykola Lysenko, były Pierwszy sekretarz Ambasady Ukrainy w Republice Gwinei;

45. Dmytro Hryniw, Trzeci sekretarz Misji Ukrainy do UE;

46. Oleg Sokolowski, Drugi sekretarz, Departament Współpracy Gospodarczej z MSZ Ukrainy;

47. Sergij Dwornik, Pierwszy sekretarz stałego przedstawicielstwa Ukrainy do organizacji międzynarodowych w Wiedniu;

48. Igor Darmograj, były Trzeci sekretarz Ambasady Ukrainy w Niemczech;

49. Igot Tumasow, Radca Departamentu Ameryki Łacińskiej i Karaibów MSZ Ukrainy 2 DT;

50. Bohdan Fedorak, Konsul Honorowy Ukrainy w stanie Michigan, USA ;

51. Andrij Futey, Konsul Honorowy Ukrainy w Ohio i Kentucky, USA ;

52. Wasyl Lewczenko, były Pierwszy sekretarz Ambasady Francji (2009-2012 );

53. Galyna Yusyp’yuk, Drugi sekretarz czwartego DT MSZ Ukrainy;

54. Julia Sliozko, Specjalista I kategorii misji Ukrainy do UE;

55. Lali Moroz, II Sekretarz Ambasady Ukrainy w Królestwie Niderlandów;

56. Jaroslaw Baran, pełniący obowiązki Zastępcy dyrektora, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy;

57. Tetiana Mozgowa, Specjalista I kategorii Konsulatu Generalnego Ukrainy w Stambule;

58. Wiaczeslaw Kniaznytskyi, Ambasador do spraw szczególnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy (bezpieczeństwo energetyczne) (2009-2011) ;

59. Vadim Triukhan, Dyrektor Biura Koordynacji integracji europejskiej i euroatlantyckiej (2008-2010), Ambasador do spraw szczególnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy (2010-2011);

60. Jarosława Welyka, Trzeci sekretarz Pierwszego Departamentu Terytorialnego MSZ Ukrainy;

61. Wolodymyr Krasilczuk, Radca ekonomiczny Ambasady Ukrainy w Hiszpanii, Madryt;

62. Witalij Matijczuk, Radca Pierwszy Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy;

63. Roman Pyrig, Drugi Sekretarz Ambasady Ukrainy w Republice Indii;

64. Ksenija Kowal, Trzeci sekretarz Pierwszego Departamentu Terytorialnego MSZ Ukrainy;

65. Orysia Hunder, była Drugi sekretarz Ambasady Ukrainy w Wielkiej Brytanii (2008-2013);

66. Igot Semeniuk, zastępca szefa Działu Ameryki Łacińskiej i Karaibów 2 DT Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy;

67. Andrij Wolynetc, były Trzeci sekretarz Ambasady Ukrainy w Japonii (2009-2013);

68. Lida Osavolyuk (Hrynkova), Trzeci sekretarz MSZ Ukrainy;

69. Sergij Swybyba, były Pierwszy sekretarz Ambasady Ukrainy w USA;

70. Uliana Zadvorniak, Specjalista I kategorii Ambasady Ukrainy w Republice Federalnej Niemiec;

71. Vladislav Bondarenko, Radca Ambasady Stanów Zjednoczonych (2009-2013);

72. Sergij Krawets, Drugi sekretarz działu zabezpieczenia dostępu do informacji publicznej i komunikacji z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego Departamentu polityki informacyjnej MSZ Ukrainy;

73. Anatolij Krywohyza, główny specjalista permanentnej misji Ukrainy przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu;

74. Oleksij Iwaszczenko, zastępca szefa działu pomocy prawnej MSZ Ukrainy;

75. Natalia Romaniuk, pierwszy sekretarz MSZ Ukrainy 1DT;

76. Artem Woitoyycz, były zastępca szefa misji Ukrainy do UE (2006-2011) ;

77. Bogdan Jaremenko, przedstawiciel Ukrainy w Organizacji Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej, były Konsul Generalny Ukrainy w Stambule (2010-2013) ;

78. Olga Gawrylova, Pierwszy sekretarz Departamentu Unii Europejskiej ;

79. Maria Meleszko, były Drugi sekretarz Trzeciego Departamentu Terytorialnego MSZ Ukrainy;

80. Oleg Baj, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy;

81. Roman Jakowenko, sekretarz Czwartego DT MSZ Ukrainy ;

82. Oleksandr Moroz, MSZ Ukrainy 1992 – 2011, ostatnie stanowisko – radca w Ambasadzie Belgii;

83. Natalia Chernopaszczenko, I sekretarz Departamentu polityki informacyjnej MSZ Ukrainy;

84. Olena Anatska, Drugi sekretarz działu prawnego, MSZ Ukrainy;

85. Oleksandr Baczyk, Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu (Polska).

 


Tłumaczenie z języka ukraińskiego: Victoria Bojko