Oświadczenie zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia „Memoriał”

Wprowadzenie wojsk na Ukrainę to zbrodnia.

Decyzja o wprowadzeniu wojsk na Ukrainę to zbrodnie. Nie tylko przeciwko Ukrainie, lecz i przeciwko Rosji, przeciwko rosyjskiej kulturze i rosyjskiej historii, przeciwko ich nierozerwalnym związkom z historią i kulturą Ukrainy. Przeciwko przyszłości obu naszych krajów.

Jako powód wprowadzenia wojsk podano «zagrożenie życia rodaków». Wiemy z historii, że jest to typowe uzasadnienie agresji. To uzasadnienie kłamliwe. Jest wprost przeciwnie: wprowadzenie wojsk stworzy zagrożenie dla naszych rodaków – będzie się ich postrzegać jako przedstawicieli agresora.

Jeszcze nie jest za późno, by się opamiętać.

1 marca 2014


Tłum. z jęz. rosyjskiego: Katarzyna Chimiak

Tekst oryginalny: http://www.memo.ru/d/188549.html