Nie dajmy sie skłócić – тобто разом в майбутнє. Podpisz petycję / підписати петицію

My, niżej podpisani, apelujemy do Polaków i Ukraińców, aby nie ulegali jakimkolwiek prowokacjom i próbom podsycania wrogości między naszymi narodami i społeczeństwami. Potępiamy wszelkie formy niszczenia pomników polskich na Ukrainie i ukraińskich w Polsce.
Nie dajmy się znowu skłócić. Tyle razy w naszej historii dochodziło do konfliktów podsycanych z zewnątrz przez siły wrogie Polsce i Ukrainie (co potwierdzają kolejne świadectwa). Kończyło się to dramatem narodów i śmiercią wielu niewinnych ludzi.
Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy decyzję o powołaniu przez Instytuty Pamięci Narodowej obu naszych państw wspólnej komisji historycznej, a także postanowienie Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy o powołaniu zespołu, który przygotuje deklarację pojednania Narodów Polskiego i Ukraińskiego.
Chcemy otwartej dyskusji o trudnej przeszłości, aby pojednać się w prawdzie w imię braterskiej współpracy, biorąc pod uwagę europejskie wartości: współpracę w miejsce walki między narodami; tolerancję i zrozumienie w miejsce szowinizmu. Aby już bez obciążeń móc współpracować i razem wpływać na bieg spraw w Europie.
Polskę i Ukrainę łączy historia, doświadczenie braku niepodległości i własnego państwa oraz ciężki czas represji obcych hegemonów. Mamy podobną kulturę i język. Chcemy budować przyszłość w oparciu suwerenność naszych państw, demokrację i rządy prawa. O taką szansę walczyli Polacy w 1980r, rozpoczynając wprowadzanie ich w życie w 1989 i o to też chodziło Ukraińcom, gdy proklamowali niepodległość w 1991r, wyszli na Majdan Niepodległości w 2004 i gdy przelewali krew na EuroMajdanie w roku ubiegłym.
Oba nasze narody i społeczeństwa są wręcz skazane na współpracę teraz i w przyszłości dla dobra i bezpieczeństwa naszych państw i Europy. To konieczność i wielkie wyzwanie.

Niech żyje Polska! Niech żyje Ukraina!

 Ми, що нижче підписались, звертаємося до усіх із закликом не піддаватися на жодні провокації та протидіяти спробам розпалювання ворожості між нашими націями й суспільствами. Ми засуджуємо усілякі форми осквернення пам’ятників українцям і полякам.

       Не дозволимо посварити нас знову. Неодноразово в нашій історії траплялися конфлікти, розпалювані ззовні силами, ворожими Польщі та Україні. Ці конфлікти закінчувались драматично для наших націй і призводили до смертей багатьох невинних людей.

         Тому ми радо вітаємо рішення про створення Інститутами Національної Пам’яті обох наших держав спільної історичної комісії, а також рішення Парламентів Республіки Польщі та України про створення спільного комітету, який підготує декларацію про примирення польської та української націй.

       Ми прагнемо до відвертої дискусії про важке минуле, щоби примиритися довкола істини в ім’я братської співпраці, беручи до уваги європейські цінності: співробітництво замість боротьби між націями; терпимість і розуміння замість шовінізму, щоби без тягаря минулого могли співпрацювати і разом впливати на хід подій у Європі.

         Польщу та Україну об’єднує історія, адже в минулому ми зазнали досвіду втрати незалежності та власної державності, пережили важкі часи репресій з боку володарів-чужинців. Наші культури й мови близькі навзаєм. Ми прагнемо будувати майбутнє, засноване на принципах суверенності наших держав, демократії та верховенства закону. Саме за цей шанс боролися поляки в 1980 р., а відтак розпочали втілювати його в 1989 р. Про те ж саме мріяли українці, коли проголошували в 1991 р. незалежність, коли виходили в 2004 р. на Майдан Незалежності та коли минулого року проливали свою кров на Майдані.

         Обидва наші народи та суспільства просто приречені на співпрацю тепер і в майбутньому на благо і задля безпеки наших держав і Європи. Це необхідність і великий виклик.

 

Слава Україні! Нехай живе Польща!
 1. Jerzy Buzek, b. premier, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2004 r., przewodniczący PE 2009–2011, Polska
 2. Małgorzata Kidawa-Błońska, posłanka PO, Marszałek Sejmu RP
 3. Володимир Гройсман, Голова Верховної Ради України
 4. Elżbieta Radziszewska, posłanka PO, wicemarszałek Sejmu RP, współprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Polska – Ukraina
 5. Marek Kuchciński, poseł PiS, wicemarszałek Sejmu RP
 6. Jerzy Wenderlich, poseł SLD, wicemarszałek Sejmu RP
 7. Wanda Nowicka, posłanka niezrzeszona, wicemarszałek Sejmu RP
 8. Оксана Іванівна Сироїд, wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy, współprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Polska – Ukraina
 9. Jan Wyrowiński, poseł PO na Sejm RP, senator, wicemarszałek Senatu RP
 10. Grażyna Staniszewska, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą, b. posłanka, senator, poseł UW do Parlamentu Europejskiego 2004–2009
 11. Piotr Tyma, Prezes Związku Ukraińców w Polsce
 12. Krzysztof Stanowski, Fundacja Solidarności Międzynarodowej, b. wiceminister edukacji i spraw zagranicznych
 13. Andrzej Urbanik, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą
 14. Martyna Bogaczyk, Fundacja Edukacja dla Demokracji
 15. Dariusz Rosati ekonomista, b. minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm RP i poseł SLD do Parlamentu Europejskiego 2004–2009 oraz z ramienia PO od 2014r.
 16. Bogdan Zdrojewski, b. senator, poseł na Sejm RP, b. minister kultury, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
 17. Michał Boni, b. wiceminister pracy, b. minister administracji i cyfryzacji, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
 18. Julia Maria Koszewska, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą
 19. Izabella Chruślińska, Fundacja Solidarności Międzynarodowej
 20. Michał Laszczkowski, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
 21. Adam Sauer, Poland-Canada Democracy Support Program
 22. Jan Piekło, Fundacja PAUCI
 23. Jolanta Kurska, Fundacja im. Bronisława Geremka
 24. Olga Popowycz, Fundacja „Nasz Wybór”
 25. Mariola Abkowicz, Związek Karaimów Polskich
 26. Piotr Kadlcik
 27. Yehoshua Ellis, rabin
 28. Monika Krawczyk, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
 29. Magdalena Łazarkiewicz, reżyserka

  podpisz petycję>>
  pozostałe podpisy>>

 30. Володимир Михайлович В’ятрович, Голова Українського інституту національної пам’яті
 31. Андрій Степанович Павлишин, журналіст, громадський діяч, історик та перекладач
 32. Софія Романівна Федина, голова Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань
 33. Paweł Zalewski, b. poseł na Sejm, poseł PO do Parlamentu Europejskiego 2009–2014
 34. Konrad Szymański, prawnik, b.poseł PiS do Parlamentu Europejskiego 2004–2014
 35. Jarosław Wałęsa, poseł na Sejm RP 2005–2014, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
 36. Jan Olbrycht, b. marszałek woj. śląskiego, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
 37. Julia Pitera, posłanka na Sejm RP, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
 38. Adam Szejnfeld, poseł na Sejm RP, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
 39. Marek Plura, b. poseł na Sejm RP, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
 40. Krzysztof Hetman, b. wiceminister rolnictwa, b. marszałek woj. lubelskiego, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
 41. Bogdan Wenta, piłkarz ręczny, selekcjoner reprezentacji Polski, poseł PO do Parlamentu Europejskiego od 2014
 42. Witold Waszczykowski, b. wiceminister spraw zagranicznych, poseł PiS
 43. Maciej Łopiński Łopiński, poseł PiS na Sejm RP
 44. Piotr Naimski, poseł PiS, b. wiceminister gospodarki
 45. Adam Lipiński, poseł PiS
 46. Ryszard Terlecki, poseł PiS
 47. Rafał Grupiński, poseł, przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO
 48. Kazimierz Płocke, poseł PO, wiceminister rolnictwa
 49. Janusz Cichoń, poseł PO, wiceminister finansów
 50. Elżbieta Achinger, posłanka PO
 51. Mirosława Nykiel, posłanka PO
 52. Paweł Papke, poseł PO
 53. Miron Sycz, poseł PO
 54. Roman Kaczor, poseł
 55. Ryszard Górecki, senator PO
 56. Marek Konopka, senator PO
 57. Kazimierz Kliena, senator PO
 58. Czesław Czechyra, poseł PO
 59. Ірина Ігорівна Подоляк, депутат Верховної Ради України
 60. Оксана Василівна Юринець, депутат Верховної Ради України
 61. Сергій Іванович Кіраль, депутат Верховної Ради України
 62. Лев Теофілович Підлісецький, депутат Верховної Ради України
 63. Мико́ла Леоні́дович Княжи́цький, депутат Верховної Ради України
 64. Віктор Євгенович Єленський, депутат Верховної Ради України
 65. Дмитро Анатолійович Ярош, депутат Верховної Ради України
 66. Ярослав Васильович Лесюк, депутат Верховної Ради України
 67. Павло Миколайович Кишкар, депутат Верховної Ради України
 68. Остап Єднак, депутат Верховної Ради України
 69. Ігор Володимирович Гузь, депутат Верховної Ради України, заступник голови комітету Верховної Ради України у закордонних справах
 70. Jarosław Kurski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”
 71. Jana Stępniewicz, ukraińska redakcja Polskiego Radia dla zagranicy
 72. Mirosław Rowicki, redaktor naczelny „Kuriera Galicyjskiego”
 73. Rafał Dzięciołowski, redaktor „Gazety Polskiej”
 74. Jerzy Wojcicki, redaktor naczelny „Słowa Polskiego”
 75. Олег Ігорович Панькевич, Заступник Голови ВО „Свобода”
 76. Андрій Іванович Хомицький, депутат Львівської міської ради
 77. Сергій Іванович Подолинний, депутат Львівської міської ради
 78. Артем Анатолійович Луцак, Начальник штабу 8-ї Окремої Роти ДУК ПС, керівник “Правого сектора” Львівщини
 79. Володимир Правосудов, боєць 2 афганськоі роти 24 ОШБ ,,АЙДАР”
 80. Michał Dworczyk, Fundacja „Wolność i Demokracja”
 81. Robert Czyżewski, Fundacja „Polonia Ruthenia”
 82. Rafał R. Suszek, Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 83. Grzegorz Skrukwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 84. Michał Kertyczak
 85. Roman Kryk
 86. Roman Hnatiuk, OUP
 87. Aneta Balcerzak
 88. Dariusz Łencio
 89. Jan Chimiak
 90. Michał Paluszek
 91. Ewa Michna, Uniwersytet Jagielloński
 92. Joanna Szymanska-Godard
 93. Andrzej Rosiński. b. wicekonsul RP we Lwowie, Towarzystwo Gospodarcze Polska-Ukraina
 94. Roman Biłas, Prezes Zarządu Fundacji DEKA
 95. Bogdan Sadowy, Stowarzyszenie Kalnikow Moja Mała Ojczyzna
 96. Katarzyna Chimiak, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą
 97. Anna Trusz
 98. Marzena Kłapcia, osoba prywatna
 99. Paweł Zbierski, dziennikarz telewizyjny, filmowiec, reżyser
 100. Ірина Федець
 101. Maciej Gorywoda
 102. Iga Harwas
 103. Karol Kuhn, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą
 104. Piotr Bentkowski
 105. Віктор Пірог
 106. Wojciech Mańkowski, KOSzU
 107. Paweł Bobołowicz, dziennikarz
 108. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ, członek Rady Programowej PiS
 109. Роман Сташко, Депут Сокальської м/р Львівської обл.
 110. Jakub Morgiel
 111. Петро Кінзерський, Приватний підприємець
 112. Олександр Черноморець Лікар, просто не байдужа людина.
 113. Іван Парнікоза, с.н.с. Національний історико-архітектурний музей „Київська фортеця”
 114. Іван Кульчицький, Президент ГО „Агенція Європейських Інновацій”
 115. Галина Кушнір, Call Centre of Embassy groups
 116. Юрій Семашко, мешканець львова
 117. Myroslava Keryk, Fundacja Nasz Wybór
 118. Viktoria Boyko, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą (KOSzU)
 119. Mariusz Cysewski, Wolny Czyn pismo KPN Obszaru V redaktor
 120. Андрій Дещиця, Посол України в Республіці Польща
 121. Jarosław/Ярослав Prystasz/Присташ, redaktor naczelny tygodnika „Nasze Słowo” / головний редактор тижневика „Наше слово”
 122. Mirosław Skórka, Dyrektor Programu STP, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.
 123. Наталія Панченко – голова громадського комітету Євромайдан-Варшава
 124. Julia Demko
 125. Przemysław Fendrych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie
 126. Krystyna Kluczyńska
 127. Jarosław Hyk
 128. Arkadiusz Kluczyński
 129. Іван Бігунов
 130. Олександр Бережний
 131. Stanisław Koziej, generał brygady w st. spoczynku, prof.
 132. Andrii Boichuk, student
 133. Tadeusz Szczepanik
 134. Evgen Dovgoborets
 135. Ryszard Petru, NowoczesnaPL
 136. Aleksandra Kosior
 137. Witold Bobryk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 138. Олександр Зінченко, історик, радник Голови Українського інституту національної пам’яті
 139. Петро Стороженко / Piotr Storozenko, przedsiębiorca
 140. Anton Marczyński, filozof, tłumacz
 141. Marcin Rey
 142. Олексій Комар, Національна академія наук України
 143. Наталія Влашинович
 144. Anna Krystkiewicz
 145. Олена Третякова, Національний університет”Києво-Могилянська академія”, викладач
 146. Vadim Stepanovicz
 147. Ігор Пушкар / Igor Puszkar, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie; muzyk
 148. Oksana Klimchyk, psychoanalyst
 149. Sebastian Biront, budżetówka
 150. Jerzy Partyka
 151. Paweł Piwowarczyk
 152. Jerzy Darowski, członek Wykonawczej Dyrekcji Asocjacji Agencyj Regionalnego Rozwoju Ukrainy – w Kijowie
 153. Jan Król, b. wicemarszałek Sejmu RP, członek Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
 154. Larisa Martynyuk, psycholog
 155. Swietlana / Світлана Kowpak / Ковпак, Координатор / ГС „Рада громадських ініціатив”
 156. Тарас Завадовський, асистент ЛНУ ім. Ів. Франка
 157. Myroslav Basarab
 158. Olga Solarz
 159. Андрій Василенко, Подільская археологічна експедиція Національной Академії наук Україні (м. Київ). Співробітник
 160. Łukasz Słotwiński
 161. Валентин Шашин
 162. Vaclav Ganyuk (Waclaw Haniuk)
 163. Małgorzata Grausam
 164. Włodzimierz Dubiniewicz / Володимир Дубіневич, Zjednoczenie Obywatelskie Centrum Polsko-Ukraińskie Podola
 165. Stanisław Durka, sekretarz Gminy Ulan-Majorat
 166. Michał Wojciechowski, artysta
 167. Agnieszka Bieniek-Wydrzyńska
 168. Dariusz Hutman
 169. Mirosław Feculak / Мирослав Фецуляк
 170. Konrad Ziembicki
 171. Olga Komova
 172. Oleksandr Kulyasha
 173. Marian Panic, artysta plastyk
 174. Aleksandra Błaszczyk
 175. Zbigniew Rokita, Nowa Europa Wschodnia
 176. Mirosław Złoczański
 177. Agnieszka Korniejenko
 178. Andrzej Beksiak
 179. Lyudmyla Kozlovska, ODF
 180. Людмила Суптело
 181. Igor Sulim
 182. Igor Keleberda, entrepreneur
 183. Martyna Szostek, Uniwersytet Warszawski
 184. Monika Pokrywka
 185. Artur Jacek Gruszkowski, emeryt
 186. Piotr Pipka, OUP Przemyśl
 187. Krzysztof Kolanowski
 188. Karolina Kaszuba
 189. Oleksandr/Олександр Volyanyk/Воляник, Студент
 190. Miron Sulim / Мирон Сулим
 191. Paweł Barański
 192. Ewa Kocemba-Gumowska
 193. Mariusz Suchcicki
 194. Denys Huchenko, student
 195. Stanisław Faliński, dr hab. prof. w Collegium Civitas
 196. Nelia Petechel
 197. Ruslan Martsyn
 198. Artur Grossman, Polak, mieszkaniec Lwowa, przewodnik turystyczny
 199. Przemysław Wierzbowski
 200. Oleg Zabolotnyi, dean at Lutsk National Technical University
 201. Marcin Celiński, publicysta, Liberte!
 202. Mateusz Bajek, doktorant Uniwersytet Warszawski
 203. Jan Syrnyk
 204. Anna Pocztar, b. przewodnicząca Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce
 205. Łukasz Kotulak, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Jasło Nasz Dom
 206. Лю Би, гражданин
 207. Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, dziennikarka
 208. Михайло Даньків, Провізор, ТОВ „УРФНМ”
 209. Anna Kertyczak, Związek Ukraińców w Polsce
 210. Natalia Kertyczak, Fundacja Edukacja dla Demokracji
 211. Małgorzata Fąfrowicz-Szamocka, zastępca prezesa Fundacji Bonum et Sapienti
 212. Mirosław Popkowski, konsultant/informatyk
 213. Неля Дещиця, вчитель ЛВПУ технологій та сервісу
 214. Adam Łoziński, Warszawa
 215. Barbara Stanowska, Lublin
 216. Maria Chomyn
 217. Roman Drozd, Przewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce
 218. Petro Smertenko, Senior Research Fellow, Institute od Semiconductor Physics
 219. Jan Pluciński
 220. Петро Гудко, священик
 221. Tomasz Sikora, Fundacja „Hermetyczny Garaż”, muzyk zespołu Karbido
 222. Rusłan Sałamatin, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 223. Stefano Ruggeri
 224. Igor Hałagida, profesor nauk humanistycznych / Uniwersytet Gdański
 225. Тетяна Вертелецька, психолог
 226. Ольга Ярош, перекладач
 227. Piotr Marcinkowski
 228. Валерія Володимирівна Іваненко, Генеральний директор в Slavonic Channel International.
 229. Rostysław Kramar Wykładowca, Uniwersytet Warszawski
 230. Олександра Максимович
 231. Артемій Кравцов
 232. Nick Deychakiwsky
 233. Yaroslava Lazarenko
 234. Małgorzata Niewiada
 235. Юрій Грицюк, підприємець
 236. Степан Красовський, член ради дерокторів Бизнес Агроцентр
 237. Katarzyna Wypich
 238. Roman Czajka, TV 5 kanal
 239. Oleh Hanchenko
 240. Anna Jurecka
 241. Stanisław Panteluk, Станіслав Пантелюк Redaktor naczelny pisma „Dziennik Kijowski”
 242. Володимир Паливода, колишній І секретар Посольства України в РП
 243. Євгеній Гречківський
 244. Yurieva Mariia
 245. Іван Матковський, Депутат Дрогобицької районної ради
 246. Дмитро Весоловський, Вчитель
 247. Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP
 248. Євгеній Мусієнко
 249. Przemyław Pawul, zwykły obywatel
 250. Tomasz Lewiński, PomagajUkrainie.pl
 251. Patrycja Trzeszczyńska-Demel, Uniwersytet Jagielloński
 252. Tomasz Lewiński, PomagajUkrainie.pl
 253. Agnieszka Komorowska, Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
 254. Dariusz Materniak, dziennikarz
 255. Łukasz Wenerski, Instytut Spraw Publicznych
 256. Степан Золотар, Голова Координаційної ради студентського самоврядування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (нині – Сєвєродонецьк, раніше – Луганськ)
 257. Igor Rozkładaj, медіа-юрист
 258. Rafał Marcinkowski, Klub Przyjaciół Ukrainy
 259. Marek Kielanowski, Członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, przewodniczacy Sekcji Wschodnioeuropejskiej KIK
 260. Marcin Dziedzic
 261. Lidiya inaya
 262. Danuta Zarzeczna
 263. Przemek Raczek
 264. Ірина Овчпренко, начальник Відділу державного архіву МЗС України
 265. Zbigniew Zaborowski, poseł SLD na Sejm RP
 266. Mariusz Kamiński, poseł PIS na Sejm RP
 267. Urszula Pasłowska, posłanka PSL na Sejm RP
 268.  Miła Szymczak
 269. Микола Сенько, Львівський національний університет імені Івана Франка
 270. Olga Trofimenko
 271. Andrii Kudriashov, Klub Ukraiński w Krakowie
 272. Zdzisław Kaczorowski
 273. Walentyn Dubrowskij, muzyk, aranżer
 274. Michał Pliszka
 275. Tomasz Gładych
 276. Олексій Полегкий Філософ, політолог
 277. Олександр Янковський Головний редактор Чорноморської телерадіокомпанії
 278. Witold Piecuch
 279. Lyudmyla Chernyaha, Ivan Franko National University of Lviv
 280. Andrij Fil, grafik
 281. Tomasz Mickiewicz, profesor ekonomii
 282. Janina Okrągły, posłanka PO na Sejm
 283. Roman Kaczor, poseł PO na Sejm
 284. Agnieszka Hanajczyk, posłanka PO na Sejm
 285. Agnieszka Pomaska, posłanka PO na Sejm
 286. Aldona Młyńczak, posłanka PO na Sejm
 287. Alicja Dąbrowskaposłanka PO na Sejm
 288. Alicja Olechowskaposłanka PO na Sejm
 289. Andrzej Biernat, poseł PO na Sejm
 290. Andrzej Gałażewski, poseł PO na Sejm
 291. Andrzej Kaniaposeł PO na Sejm
 292. Arkady Radosław Fidlerposeł PO na Sejm
 293. Artur Duninposeł PO na Sejm
 294. Artur Gieradaposeł PO na Sejm
 295. Barbara Czaplickaposłanka PO na Sejm
 296. Beata Bublewiczposłanka PO na Sejm
 297. Beata Rusinowskaposłanka PO na Sejm
 298. Bożena Kamińskaposłanka PO na Sejm
 299. Bożena Sławiakposłanka PO na Sejm
 300. Bożena Szydłowskaposłanka PO na Sejm
 301. Brygida Kolenda-Łabuśposłanka PO na Sejm
 302. Czesław Mroczek, poseł PO na Sejm
 303. Damian Raczkowskiposeł PO na Sejm
 304. Domicela Kopaczewskaposłanka PO na Sejm
 305. Dorota Niedzielaposłanka PO na Sejm
 306. Elżbieta Achingerposłanka PO na Sejm
 307. Elżbieta Gapińskaposłanka PO na Sejm
 308. Elżbieta Królikowska-Kińskaposłanka PO na Sejm
 309. Ewa Czeszejko-Sochackaposłanka PO na Sejm
 310. Henryka Siedlaczekposłanka PO na Sejm
 311. Izabela Katarzyna Mrzygłockaposłanka PO na Sejm
 312. Irena Tomaszak-Zesiukposłanka PO na Sejm
 313. Ireneusz Raśposeł PO na Sejm
 314. Iwona Guzowskaposłanka PO na Sejm
 315. Izabela Leszczynaposłanka PO na Sejm
 316. Jacek Brzezinkaposeł PO na Sejm
 317. Jacek Rostowskposeł PO na Sejm
 318. Jadwiga Dzięciołposłanka PO na Sejm
 319. Jakub Rutnickiposeł PO na Sejm
 320. Jan Kazimierczakposeł PO na Sejm
 321. Jan Kulasposeł PO na Sejm
 322. Jarosław Pietaposeł PO na Sejm
 323. Jerzy Borowczakposeł PO na Sejm
 324. Killion Munyamaposeł PO na Sejm
 325. Krystyna Kłosinposłanka PO na Sejm
 326. Krystyna Sibińskaposłanka PO na Sejm
 327. Krystyna Skowrońskaposłanka PO na Sejm
 328. Krzysztof Gadkowskiposeł PO na Sejm
 329. Leszek Jastrzębski, poseł PO na Sejm
 330. Leszek Korzeniowski, poseł PO na Sejm
 331. Lidia Gadekposłanka PO na Sejm
 332. Ligia Krajewskaposłanka PO na Sejm
 333. Maciej Orzechowskiposeł PO na Sejm
 334. Magdalena Kochanposłanka PO na Sejm
 335. Małgorzata Woźniakposłanka PO na Sejm
 336. Marcin Święcickiposeł PO na Sejm
 337. Marek Hokposeł PO na Sejm
 338. Marek Krząkałaposeł PO na Sejm
 339. Marek Wójcikposeł PO na Sejm
 340. Maria Janyskaposeł PO na Sejm
 341. Mariusz Gradposeł PO na Sejm
 342. Michał Stuligroszposeł PO na Sejm
 343. Michał Szczerbaposeł PO na Sejm
 344. Miron Syczposeł PO na Sejm
 345. Mirosław Plutaposeł PO na Sejm
 346. Mirosława Nykielposeł PO na Sejm
 347. Monika Wielichowska, posłanka PO na Sejm
 348. Norbert Wojnarowskiposeł PO na Sejm
 349. Paweł Arendtposeł PO na Sejm
 350. Piotr Brejzaposeł PO na Sejm
 351. Piotr Cieślińskiposeł PO na Sejm
 352. Radosław Sikorskiposeł PO na Sejm
 353. Rajmund Millerposeł PO na Sejm
 354. Renata Zarembaposłanka PO na Sejm
 355. Robert Kropiwnickiposeł PO na Sejm
 356. Robert Maciaszekposeł PO na Sejm
 357. Robert Tyszkiewiczposeł PO na Sejm
 358. Roman Koseckiposeł PO na Sejm
 359. Ryszard Zawadzkiposeł PO na Sejm
 360. Stanisław Chmielewskiposeł PO na Sejm
 361. Stanisław Lamczykposeł PO na Sejm
 362. Stanisław Żmijanposeł PO na Sejm
 363. Stefan Niesiołowskiposeł PO na Sejm
 364. Tadeusz Jarmuziewiczposeł PO na Sejm
 365. Teresa Hoppeposeł PO na Sejm
 366. Tomasz Lenzposeł PO na Sejm
 367. Tomasz Nowakposeł PO na Sejm
 368. Tomasz Tomczykiewiczposeł PO na Sejm
 369. Urszula Augustynposłanka PO na Sejm
 370. Piotr Van der Coghenposeł PO na Sejm
 371. W. Karpińskiposeł PO na Sejm
 372. Waldemar Sługockiposeł PO na Sejm
 373. Waldy Dzikowskiposeł PO na Sejm
 374. Wiesław Suchowiejkoposeł PO na Sejm
 375. Witold Pahlposeł PO na Sejm
 376. Wojciech Ziemniak
 377. Zbigniew Paceltposeł PO na Sejm
 378. Ewa Bobińska, Ośrodek Rozwoju Edukacji
 379. Witold Horowski, konsul honorowy Ukrainy w Wielkopolsce
 380. Roma Grabowska, Polka
 381. Валентин Тарасов, режиссер, письменник, драматург, актор
 382. Sergiusz Mały
 383. Вячеслав Міщенко’ підприємець, Львів
 384. ольга Войтюк’ викладач історії
 385. Iryna Yakymiv, TPU
 386. Anna Bentyn, Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie
 387. AlicjaDerkowska, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
 388. Albert Mandrov
 389. Tomasz Kosiek, Instytut Historii UR
 390. Денис Біляков
 391. Wanda Kościa
 392. Paweł Półchłopek, przyjaciel Ukrainy
 393. Natalia Iżycka, NGO „T-Helpers”
 394. Liudmila Zhitomirskaya
 395. Олександр Перегончук, Командир формування з охорони громадського порядку „СКІФ”
 396. Jacek Juzef Mogila-Stankiewicz, żołnierz zawodowy Rzeczpospolitej
 397. Галина Синєока, волонтерка Безкоштовних курсів української мови
 398. Paweł Matus 
 399. Jakub Zdzisław Nowykiw-Krzemiński, lekarz
 400. Zbigniew Mączka, obywatel RP
 401. Maciej Mączka, obywatel RP
 402. Maria Jurczyszyn, wokalistka, zespół TOŁHAJE
 403. Viktor Sharko, Stadion Narodowy
 404. Ірина Сердюк, журналістка
 405. Олена Фiлонова, модельєр
 406. Damian Kuleta
 407. Katarzyna Jamroży
 408. Jan Lityński
 409. Mariusz Dymiński
 410. Paweł Miłosz, dziennikarz
 411. Paweł Murszał
 412. Hubert Blaszczyk 
 413. Agnieszka Romaszewska – Guzy, dyrektor telewizji Biełsat
 414. Michał Kozak, prezes Polsko-Ukraińskiej Fundacji Wolności i Rozwoju, radny Rady Miasta Stołecznego Warszawy 1998-2002
 415. Jan Graczyk
 416. Jakub Król
 417. Serhiy Leonidov, ГО „Громадський захист”
 418. Zofia Kulesza
 419. Włodzimierz Demianienko, kierownik wydziału PrJSC „Renaissance Life”
 420. Andrzej Hamerski, Teatr Nowy, Poznań
 421. Olena Kifenko, civil society activit
 422. Alfred Znamierowski
 423. Bartłomiej Tomalik, NGO manager
 424. Oksana Tkachenko
 425. Andrzej Pochodyła
 426. Ігор Тодоров, професор, Ужгородський національний університет
 427. Grzegorz Majewski, historyk/politolog
 428. Myroslava Dyka, nauczyciel
 429. Piotr Jan Hlebowicz, działacz antykomunistyczny
 430. Віктор Остапець, підприємець, генеалог
 431. Зоя Дзержинская, частный предприниматель
 432. Іван Думенський
 433. Kazimierz Michalczyk, radiolog
 434. Tomasz Arendarczyk, obywatel RP
 435. Світлана Голуб, Журналіст
 436. Jarosław Leśkiw
 437. Bartosz Borkowski, Nieruchomosci-Borkowscy
 438. Юрій Опир, пенсіонер
 439. Marek Wawrzyszko
 440. Jan Sołek
 441. Krzysztof Trzaska
 442. Paweł Baca, Szef Sztabu Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec”
 443. Krzysztof Ulanowski, dziennikarz – freelancer
 444. Maria Przełomiec
 445. Oksana Zabużko, pisarka
 446. Radosław Dzikliński, konserwatysta
 447. Roman Zahoroda, przewodniczący Koła w Stargardzie ZUwP
 448. Rostysław Łużecki, malarz
 449. Maciej Stanisław Karasiński, prezes Sportowo-Kulturalnego Klubu Szachowego w Przemyślu
 450. Roman Zahoroda, przewodniczący Koła w Stargardzie ZUwP
 451. Ігор Тодоров, професор, Ужгородський національний університет
 452. Dagmara Gregorowicz, muzyk. Polsko-Ukraiński Zespół DAGADANA
 453. Сергій Болтівець, Голова Бюро ЮНЕСКО „Освіта дорослих України”, професор
 454. Krzysztof Kurowski
 455. Jarosław Reczek
 456. Marzena Pieńkosz-Sapieha, wiceprzewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego
 457. Jaroslaw / Ярослав Wojcicki / Войціцький, Straż Graniczna / ДПСУ
 458. Nedim Useinow, Solidarity Fund PL
 459. Володимир Чорновус, aрхітектор
 460. Jacek Staruch
 461. Kateryna Novikova, academic teacher, PhD
 462. Krzysztof Wojciechowski, urodzony w Warszawie
 463. Михайло Хміль, Народний депутат України, член міжпарламентської асамблеї України та Республіки Польща
 464. Maciej Dąbrowski
 465. Alena Muravska
 466. Jan Andrzej Dąbrowski, prezes Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 467. Danuta Wróbel
 468. Natalia Kościńska
 469. Olena Akkash
 470. Сергій Позняков
 471. Ольга Свідзинська, редактор
 472. Андрій Тіщенко, художник-фрілансер
 473. Alexander / Олександр Chepizhko / Чепіжко, Profesor, Uniwersytet w Odessie / професор, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
 474. Ihor Orżycki, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina, docent, doktor (PhD)
 475. Catherine Kushch, professor
 476. Mykhaylo/Михайло Antonyk/Антоник, wykładowca/Lwowski Kolegium Poligraficzny UAD/Викладач/Львівський поліграфічний коледж УАД
 477. Лідія Данильчук, aкторка заслужена артистка України ТМ „Театр у кошику”
 478. Ігор Степанов, Приватний підприємець, ІТ
 479. Katarzyna Barczyk
 480. Andrzej Kania
 481. Тарас Андрухович, Журналістика
 482. Юрій Банахевич, журналіст, Укрінформ
 483. іра трачук
 484. Марія Кауц, музикознавець
 485. Сергій Седих, Психолог / Благодійна організація „Центр соціально-психологічної реабілітації „Зоря”
 486. Ірина Рубанова
 487. Jerzy Kopyra
 488. Witalij Jarmolenko, M.A. in international relations
 489. Анатолій Буряченко, Стоматологічна поліклініка зав. лабораторії по протезуванню
 490. Renata Langa
 491. Iwona Moskalik-Tyma
 492. Олександр Шевченко, Аспірант ОНУ ім. І.І. Мечникова, м. Одеса
 493. Ігор Воробей, кандидат медичних наук, лікар-хірург КМКЛШМД
 494. Emil Majuk, Stowarzyszenie Panorama Kultur
 495. Михайло Мешканцев, бізнес-аналітик, телеком сектор
 496. Віктор Ярема
 497. Віктор Кушніренко, Голова ради правління фонду „Підгорецький замок”
 498. Katarzyna Ksenicz, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne POLSKA-UKRAINA
 499. Krzysztof Młodawski, przedsiębiorca
 500. Tomasz Gonciarz, operator pras CNC/ filozof
 501. Krystian Kelles-Krauz
 502. Daria Matuszewska
 503. Mateusz Wiąckiewicz, architekt
 504. Radosław Żurawski vel Grajewski, dr hab. prof. Uniwersytetu Łódzkiego, historyk
 505. Mikolaj Lewkowicz, muzyk, wiolonczelista
 506. br Waldemar Czarnocki OFM
 507. Тетяна Тєлькінєна, доцент, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
 508. Daria Lewicka, Ambasada RP w Kijowie
 509. Olga Karol, pryvatna osoba
 510. Michał Kuc
 511. Тетяна Єщенко, доцен, завідувач кафедри українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
 512. Piotr Piszko 
 513. Przemysław Lis Markiewicz, Polska
 514. Jerzy Halbersztadt, historyk i muzealnik
 515. Анжеліка Кобиляцька, держслужбовець
 516. Rafał Bartochowski
 517. Андрій Валерійович Морозов, Інженер-будівельник,дізайнер,волонтер,боець батальону территоріальноі оборони краю”Полісся”
 518. Iryna Oliinyk
 519. Віктор Бабин, командир взводу
 520. Oleksii Lionchuk, doktorant Instytut Historii UJ w Krakowie
 521. Emilia Wawryniuk
 522. Bogna Chmielewska Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 523. Andrzej Podgórski, polsko-ukraiński aktywista, „Porozumienie Wschodnie”
 524. Zbigniew Cierpiński, obywatel RP
 525. Karolina Feliniak
 526. Daniel Szeligowski, Fundacja Centrum Badań Polska-Ukraina
 527. Bartosz Kramek, Fundacja Otwarty Dialog
 528. Людмила Прокопенко
 529. Lilia Kowalska
 530. Вiкторiя Лакотiй, приватна особа
 531. Elzbieta Reszotnik, nauczyciel emeryt
 532. Ihor Mahas
 533. Łukasz Kobiec
 534. Andrzej Przemyski, doradca w Kancelarii Premiera RP
 535. Robert Kostro, Dyrektor Muzeum Historii Polski
 536. Nadiya Lysak
 537. Jan Wacław Babczyszyn, zwykły obywatel
 538. Jarosław Rauza
 539. Aleksander Gontarz
 540. Svetlana Fedak
 541. Anna Rytel
 542. Hubert Bożek
 543. Олексій Ільїн
 544. Jacek Łęski, współautor książki „Pokochać Ukrainę”
 545. Наталія Іщук, викладач кафедри українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
 546. Igor Biłokur
 547. Ігор Журавель, видавництво Біблос альфа
 548. Igor Kaczor
 549. Роман Баськов, Інститут фізики НАН України
 550. Alina Woźniak
 551. Ryszard Kupidura, koordynator festiwalu ” Ukraińska Wiosna”
 552. Олексій Ільїн
 553. Aleksander Makiejew / Олександр Макєєв, profesor na Politechnice Donieckiej/ професор Донецької Політехніки
 554. Oleksiy Volynets, Musicien (indépendant)
 555. Barbara Włodarska-Fabisiak
 556. Валерій Фіртич, інженер
 557. Людмила Усаненко, жителька м. Київ
 558. Артур Рудзицький президент, Асоціація Європейских журналістів
 559. Aleksander Peredrij, Prezes Sp. z o.o. Estrella
 560. Олександр Ободовський
 561. Tadeusz Kensy
 562. Małgorzata Tarasiewicz, Prezes, Fundacja Współpracy Kobiet, NEWW
 563. Paweł Zariczny
 564. Krzysztof Jabłoński, założyciel Klubu Gazety Polskiej w Pabianicach
 565. Володимир Демчак, директор фонду „Надбужжя”
 566. Tetyana Szewczuk
 567. Сергій Шахов, Президент Інституту демократичного суспільства
 568. Тарас Носик
 569. алла серветник, перинатальний центр м.Рівне
 570. Magdalena Hirna-Budka
 571. Józek Śreniowski, socjolog
 572. Едуард Тарасюк
 573. Andriy Андрій Kabarivskyy, Кабарівський Лікар
 574. Yuriy Shevchuk
 575. Людмила Чучуй
 576. Володимир Трофанюк
 577. Krzysztof Gnat
 578. Yuriy Taran, socjolog
 579. Dorota Stańczyk
 580. Valeriia Popova
 581. Володимир Денисевич, вчитель історії Новозаводської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Червоноармійського району Житомирської області
 582. Natalia Bryżko-Zapór
 583. Hanna Vorobiova, Polka i żona Ukraińca
 584. Maciej Gawlikowski, dziennikarz
 585. Vadim Vorobiov, nauczyciel historii
 586. Ihor Polishchuk, Head of LATCA
 587. Elżbieta Skrzyszowska, obywatelka Polski
 588. Elżbieta Wawrzyńczak
 589. Piotr Otto, Przedsiębiorca
 590. Piotr Tyszko-Chmielowiec, Wiceprezes Fundacji EkoRozwoju
 591. Antoni Stefanowicz, Prezes Związku Polaków na Ukrainie
 592. Laura Di Scala
 593. Олена Куровська художник
 594. Natalia Pervinenko
 595. Алла Валериевна Грищенко
 596. Ксенiя Тимко
 597. Jan Grzegorz Kamiński
 598. Tomasz Szczepański, historyk
 599. Mikołaj Terefenko
 600. Mykhailo Dobrochaiev, Сообщество „Типичная Польша”
 601. Pavlo Novykov
 602. robert stępień
 603. Anna Streżyńska, Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji RP
 604. Anna Wachowiak, teatrolog
 605. Ярослава Тарасова, Директор агенції детекції брехні
 606. Nataliya Merenger
 607. Тетяна Платонова
 608. Maksym Salo
 609. Artur Ryszard Deska, Dyrektor Centrum Wolontariatu Caritas SDE UGKC
 610. Filip Andracki
 611. Jerzy Sulim
 612. Emilia Sulim
 613. Tomasz Kowal
 614. Przemysław „Kaczucha” Sobański, Pisarz Grodzki – Kraków
 615. Ludwik Gaca
 616. Wiktor Swerediuk
 617. Michał Gumienny
 618. Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz
 619. Michał Tyras
 620. Bartosz Konieczka
 621. Jarosław Kostyk
 622. Adam Słomka, KPN-Niezłomni
 623. Вікторія Платонова, Провідний фахівець / ДТЕК, Ладижинська ТЕС
 624. Irena Piszko
 625. Люта Кожина
 626. Юрій Іванів, професор, завідувач кафедри Львівського медичного університету
 627. Дмитро Гаркавченко
 628. Joanna Janas
 629. Bogdan Domaradzki, Urząd Gminy w Reszlu
 630. Тетяна Iржавська
 631. Paweł Świrta
 632. Jan Skrutek, PiS
 633. Катерина Хома, СУМ, СУБ,ОУЖ Great Britain
 634. Андрій Салюк, Голова Ради ЛОО Українського товариства охорони пам’яток історії та культури
 635. Paweł Czwarno
 636. Marek Zięba
 637. Богдан Роменський
 638. Віктор Степанов, Пересічний громодянин
 639. Artur Mielnik
 640. Sebastian Dolinski, High Town Polish Community
 641. Krystyna Gumienna
 642. Марія Матіос, Верховна Рада України
 643. Лілія Білик
 644. Świętosław Chmielów, nauczyciel
 645. Piotr Kempski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Sekretarz Zarządu Oddziału Warszawa
 646. Adam Stec, Łemkowska Fundacja
 647. Роман Кабачій // Roman Kabaczij, Журналіст, історик, Інститут масової інформації
 648. Monika Szewczyk, Galeria Arsenał
 649. Mariya Strilka
 650. Anna Łazar, filolożka
 651. Andrii Polishchuk
 652. Julia Łapkowska
 653. Олег Осуховський, народний депутат України
 654. Maria Kałuska
 655. Anna Łazar
 656. Андрій Давидов
 657. Maria Dobrzańska
 658. Jerzy Dobrzański
 659. Оксана Каліщук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доктор історичних наук, професор
 660. Magdalena Gałkowska
 661. Krzysztof Sawczuk
 662. Сергій Махун, оглядач, „Архїіваріус”, щотижневик „Дзеркало тижня. Укріїна”
 663. Наталя Рудакевич
 664. Aleksander Jan Giedroyć, prezes, Dom Polonii na Wschodzie z siedzibą w Charkowie (Ukraina Wschodnia)
 665. Wojciech Jankiewicz
 666. Anna Chraniuk / Анна Хрнаюк
 667. Artur Pelczar
 668. Maria Przełomiec, Studio Wschód TVP Info
 669. Taras Czubaj, ukraiński muzyk rockowy, wokalista, kompozytor, tekściarz, lider zespołu „Płacz Jeremiji”
 670. Jan Bartmiński, członek KOSzU
 671. Dariusz Łencio
 672. Iwo Magierski, Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Класна школа”
 673. Oleh Apichuk, engine driver
 674. Wiesław Romanowski, dziennikarz
 675. Oксана Kіселичик, викладач форепіано,трускавецька дшм
 676. Marek Malewski, obywatel polski
 677. Яків Яковенко
 678. Michał Tadeusz / Міхал Тадеуш Handzel / Гандзель, wykładowca WSD ZP (filia UPJP II), OSPPE / викладач в Вищому Духовному Семінарію Закону Паулінів, Орден Святого Павла І Пустелника
 679. Lubomira (Любомира) Tchórz (Тхір), dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach
 680. Iwona Michalik
 681. Норберт Іван
 682. Mirosław Cymbałko, prywatny przedsiębiorca
 683. Tomasz Truskawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa
 684. Jarosław Wujcik/ Ярослав Вуйцик,    Ukraiński Chór Męski „Żurawli”/Український чоловічий хор „Журавлі”
 685. Tetiana Paszkiewicz, redaktor naczelny „Miasto”, director КП „Інформаційно-видавничий центр ЖМР”
 686. Krystyna Demkowicz-Dobrzańska
 687. Григорій Сподарик, „Наше слово” – український тижневик у Польщі
 688. Bartosz Piechowicz, Fundacja Solidarności Międzynarodowej
 689. Анатолій Івченко, Директор видавництва „Урбіно”, Львів
 690. Ігор Кулик, Директор Галузевого державного архіву Служби безпеки України
 691. Jacek Jaroszewski, Dagadana
 692. Iryna Musiienko, historian, PhD, Kharkiv
 693. Andrzej Kraśnicki
 694. Ewa Waplak
 695. Jan Zapłatyński
 696. Beata Paluszek, instytucja
 697. Robert Ziemkiewicz
 698. Уляна Паньо, музейно-виставковий центр м. Калуша
 699. Olena Gutenko
 700. Геннадій Кройчик, Обраний Губернатор Дистрикту 2232 Ротарі Інтернешнл (Білорусь-Україна)
 701. Wiktor Sajuk, wykładowca szkoły pielęgniarek
 702. Тарас Бонд
 703. Przemysław Jucha, historyk
 704. Adam Łoziński, Warszawa
 705. Yuliya Kravchenko, Wykładowca
 706. Дмитро Бородулін, Президент Волинської Федерації Дартсу, приватний підприємець
 707. Andrzej Szeptycki, Uniwersytet Warszawski
 708. Ruslan Wojtowicz
 709. Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”
 710. Jacek Kucharczyk, prezes, Instytut Spraw Publicznych
 711. Lech Aleksy Suchomłynow, profesor, prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku
 712. Halyna Keller
 713. Kasjus Gregory, prawnik
 714. Kamil Grober, prawnik
 715. Ігор Марчук
 716. Sławomir Konicki
 717. Bartłomiej Janusz, Ukraińskojęzyczny przewodnik po Krakowie i Beskidach
 718. Katarzyna Skrijka
 719. Eugeniusz Wołoszyn, Polak, student
 720. Алла Шведа
 721. Dominika Abramczyk
 722. Igor Isayev, redaktor Polskiego Radia
 723. Piotr Kościński
 724. Piotr Długosz
 725. Аліна Сіренко
 726. Віктор Пастушок
 727. Марина Забіян, журналіст
 728. Ольга Макуха, редактор газети „Весть”, Чернігів
 729. Aleks Mikhaylenko
 730. Jarosław Grytka, osoba prywatna, nauczyciel historii w szkole podstawowej
 731. Magdalena Gibiec
 732. Anna Polenik-Junko
 733. Iryna Gładkowska
 734. Nadija Malashcuk
 735. Віталій Горшков, Громадянин України
 736. Олександр Вірник
 737. Сергей Баглюк
 738. Dariusz Wojciech Grześkowiak
 739. Віктор Добош
 740. Юрій Боденчук
 741. Olha Zahirniak, Студентка
 742. Agnieszka Klimczewska, Polka
 743. Юрій Марущин, службовець Волочиської районної державної адміністрації Хмельницької області
 744. Edward Blinowski, przewodnik, Lwów
 745. Cezary Marcinkowski
 746. Igor/Ігор Hrywna/Гривна, dziennikarz/журналіст
 747. Анатолий Храмов, водиель
 748. Олександр Олійник
 749. Ольга Вальдман Вальдман, Музыкант, педагог фортепиано
 750. Lenka Víchová, Ukrajinský žurnál
 751. Олександр Піцик
 752. Ilona Jucha, geolog
 753. Sylwia Owsińska
 754. Bernard Eugeniusz Baniak, Pracownik U.M.st.Warszawy
 755. Oksana Krawczyszyn
 756. Людмила Олініченко, генеральний директор та засновник „Науково-виробниче підприємство „OMiTex”, м. Київ, вул.Богдана Хмельницького, 51-Б
 757. Mirosław Cymbałko, prywatny przedsiębiorca
 758. Наталія Черняк, Верховна Рада України консультант
 759. Katarzyna Gwóźdź
 760. Ewa Markocka
 761. Михайло Кравець
 762. Станіслав Куделя
 763. Nina Strzalka
 764. Maxym Tkacz
 765. Bogusław Spiwak
 766. Jolanta Szydło
 767. Karolina Jacak
 768. Katarzyna Pilipowicz
 769. Antoni Florczak, fotograf, członek Rotary International
 770. Karina Rutkowska
 771. Юлія Стиркіна, ПДПУ імені В. Г. Короленка
 772. Sebastian Ahajdak
 773. Leonid Koliadenko
 774. Myroslav Zinkevych, osoba prywatna
 775. Wawrzyniec Żbikowski
 776. Dariusz Łencio
 777. Тамара Кравченко, кореспондент чернігівської міської газети „Весть” та Чернігівської обласної газети „Вісник Че”
 778. Оксана Колісник, Експерт проектів МГО „Інститут демократії імені Пилипа Орлика”, журналіст
 779. Nadija Łomanowa-Barańska, nauczyciel języka angielskiego
 780. Зоя Ліпська, бухгалтер
 781. Маріанна Яра / Marianna Jara, muzykolog
 782. Lena Stankiewicz
 783. Barbara Maniakowskabar
 784. Arkadiusz Jełowicki, etnolog
 785. Ярко Подворський / Jarek Podworski
 786. Leszek Kania, prof. dr hab. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 787. Oleksandr Pavlyuk
 788. Olga Zbrytska
 789. Witold Monkiewicz, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
 790. Arkadiusz Gardaś
 791. Igor Chodań
 792. Mariusz Cysewski, redaktor – „Wolny Czyn” byłej KPN Obszaru V (Śląsk)
 793. Оксана Шевцова, ГО”Я- Жінка!”
 794. Едуард Лозовий    шеф-редактор, канал „Україна”
 795. Руслан Володимирович Кошулинський, бувший заступник голови Верховної Ради  – зараз артилерист сержант ЗСУ
 796. Kinga Kamińska
 797. Adriana Kałuża
 798. Eugeniusz Tiemnikow, osoba prywatna, rencista
 799. Konrad Walczuk, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą
 800. Ryszard Gawrys
 801. Piotr Krzysztof Dusyn, samorządowiec/sołtys
 802. Marek Kozubel
 803. Tomasz Siemoniak, Wicepremier, Minister Obrony Narodowej
 804. Lidia/Лідія Kowalczyk/Ковальчик
 805. Michał Pulkowski
 806. Danuta Kopeć
 807. Андрій Голоско
 808. Małgorzata Frymus, dziennikarz Radia Szczecin
 809. Олександр Семенюк, mенеджер
 810. Herman Popov
 811. Piotr /Петро Tabaka/Табака, nauczyciel języka ukraińskiego
 812. Irena Arapowa, Вінницька культурно-просвітницька спілка поляків
 813. Przemysław Ciołek
 814. Wojciech Abramowicz
 815. Mirosław Gurtowski, robotnik
 816. Krzysztof Kaczmarski
 817. Bożena Sobolewska
 818. Roma Zabłocka
 819. Nataliya Merenger
 820. Vira Konyk
 821. Роман Гвоздецький
 822. Tadeusz Szczepanik
 823. Marcelina Jakimowicz, etnolog
 824. Taras Yasinsky, freelancer
 825. Nina Nowakowska, dziennikarka
 826. Mirosław Kwaśniewski
 827. Władysława Łuczka, prof. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 828. Milena Karlińska-Nehrebecka, prezes Polskiej Federacji Psychoterapii
 829. Józef Galiński, Związek Polaków w Niemczech T.z. OR B-B spod znaku Rodła
 830. Володимир Олександрович Чуприна, Інженер
 831. Mykola Berestiuk
 832. Петро Ярмола
 833. Галина Кравець, Комерційний Директор в приватному підприємстві
 834. Włodzimierz Ferenc, prywatny przedsiębiorca
 835. Mirosław Lewandowski, redaktor portali www.konfederat.pl oraz www.earchiwumkpn.pl
 836. Igor Chraniuk, Obolon-Polska s.c.
 837. Igor Cependa / Ігор Цепенда, rektor Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu imienia Wasyla Stefanyka
 838. Evhen Tsybulenko, professor of International Law, Kyiv International University, Tallinn University of Technology
 839. Norbert Morawiec, adiunkt, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Instytut Historii
 840. Jakub Stępień
 841. Maryna Komar, Museum Narodowe Historii Przyrodniczej
 842. Леонід Зашкільняк, професор Львівського національного університету ім.І.Франка
 843. Lubow Nowak, Związek Ukraińców w Polsce
 844. Арко Мордарський, Українське Товариство
 845. Halina Ilczyszyna
 846. Agnieszka Piasecka, ODF
 847. Stefan Dudra, Instytut Politologii Uniwersytet Zielonogórski
 848. Laura Di Scala
 849. Renata Andruszkiewicz
 850. Victoria Luzina
 851. Bohdan Halczak, Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce
 852. Dariusz Czachorowski
 853. Оксана Бокова
 854. Magdalena Nędzi
 855. Віталій Масненко, професор Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького
 856. Ewa Chojnowska-Czeczutka, wolontariat
 857. Ihor Skoczylas, dr hab., prof. Ukrainskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
 858. Piotr Pogorzelski
 859. Wojciech Świdnicki, analityk w Kancelarii Adwokackiej Nowbilis Partners
 860. Sergii Ischenko, FC  DNIPRO  (Tallinn)
 861. Юрій Степанець, Голова, ВОМГО „Наше Поділля”
 862. Олександр Ярощук, журналіст „Громадський простір”
 863. Anna Husejka-Stabiszewska
 864. Janusz Kowalczyk
 865. Aleksander/Олександр Kowalewski/Ковалевський
 866. Aleksander Kuczabski, Akademia Pomorska w Słupsku
 867. Vladislava Vassitškina
 868. Aureliusz Marek Pędziwol, dziennikarz
 869. Wojciech Skóra, profesor, Akademia Pomorska w Słupsku
 870. Agata Lubawy
 871. Bogdan Pudlo
 872. Robert Ziemkiewicz
 873. Iga Harwas, Polka
 874. Anita Ludwicka
 875. Anna Winnicka
 876. Andrzej Wątorski, bezrobotny
 877. Mariusz Humecki, Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce
 878. Александра Загура
 879. Adam Andrzej Jaworski,
 880. CezaryLusinski, negocjator rozbrojeniowy w ESDZ UE
 881. Roman Matwijczyna
 882. геннадій гіржов, представництво”cimbria unigrain”в україні, менеджер
 883. Grzegorz Chrystowski, przedsiębiorca
 884. Anna Maria Wolińska
 885. Катерина Шевчук, spedytor międzynarodowy
 886. Stefania Jawornicka, przewodnicząca Lubuskiego Oddziału ZUP
 887. Natalia Jawornicka, Warszawa
 888. Валентина Остерська
 889. Ольга Тиндиченко
 890. Lesław Krzewski, muzealnik – Zamek Królewski w Warszawie
 891. Daniel Nowosad
 892. Alya Shandra, editor of Euromaidanpress.com
 893. Michał Olech
 894. Wojciech Margas
 895. Danuta Czyczło
 896. Jaroslaw Switala, osoba prywatna
 897. Anselm Snodgrass
 898. Dana Bagan
 899. Ewa Ulińska
 900. Олексій Білецький
 901. Matthew Suchodolski, self
 902. Jarosław Pałka
 903. Wojciech Kolator
 904. Philip Brodzik
 905. Oksana Szulhan, artist
 906. Jerry Kocijowsky, real estate analyst
 907. Tomasz Michalski, BFI Wien
 908. Andrew Havryliv
 909. Oleh Wlasenko
 910. Walter Salmaniw, MD
 911. Кирило Чернишков, Львывський нацiональний університет ім. Івана Франка, студент
 912. Marek Chimiak
 913. Radek Pachla, osoba prywatna
 914. Michał Białkowski
 915. Andrzej Jacek Rybus
 916. Tomasz Matwiejczuk
 917. Miroslawa Werezak, emeryt
 918. Mateusz Andrusiewicz
 919. Arek Kaszewski
 920. Konrad Zwaryczuk
 921. Віталій Яремчук, доктор історичних наук, професор, Національний університет „Острозька академія”
 922. Krzysztof Berg
 923. Maciej Hajdul
 924. Maciej Krogel, student, Uniwersytet Wrocławski
 925. Markijan Żelak, Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Biuro w Kijowie
 926. Hubert Bożek
 927. Сергій яковенко, науковець
 928. Wojciech Kożuchowski, ZPKM
 929. Milena Karlinska-Nehrebecka, prezes Polskiej Federacji Psychoterapii
 930. Włodzimierz Ferenc, prywatny przedsiębiorca
 931. Miranda Deal
 932. Marek Wacławek
 933. Adam Wilkus
 934. Maria Kaplun
 935. Андрій Липнев
 936. Tomasz Szymański
 937. Ewa Nowak
 938. Piotr Barnert, biegły sądowy
 939. Andrii Boichuk
 940. Jacek Rakowiecki, prezes fundacji Fundusz Mediów
 941. Aleksandra Aida Zawisza
 942. Mateusz Kijowski, przewodniczący Stowarzyszenia Stop Gwałtom
 943. Paweł Korzeń, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie
 944. Maciej Tysnicki, przedsiebiorca
 945. Krzysztof Siemieński, dziennikarz
 946. Barbara Barańska
 947. Leszek Masierak
 948. Janusz Legoń, rzecznik regionalny / Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie
 949. Janusz Policha
 950. Radosław Świtkiewicz, adwokat
 951. Jolanta Chmielewska
 952. Dominik Jakub Napiwodzki, antropolog kulturowy
 953. Barbara Kaczmarczyk, Solidarity Fund PL
 954. Klaudia Antkowiak
 955. Андрій Гречило, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту української археографії НАН України
 956. Krystyna Varas, Polka
 957. Sharifa Ferner
 958. Marcin Celiński, publicysta
 959. Людмила Таран, письменниця
 960. Nathalie Smolynec
 961. Роман Мазур
 962. Paweł Piwowarczyk, przedsiębiorca
 963. Jakub Morgiel, osoba prywatna
 964. Larysa Leszczenko
 965. Krystyna Wolańska-Wierzbiańska, aktorka
 966. Piotr Korczak, harcerz
 967. Krzysztof Wierzbiański, reżyser
 968. Borys Uvarov, Chernihiv Regional State Administration, adviser
 969. Krzysztof Stasiewski, Internowani pl
 970. Wadim Szczyrski, księgowy
 971. Mariusz Suchcicki
 972. Igor Lisin, Program Razem z Ukraina
 973. Cezary Zarzycki
 974. Ірина Дзевановська
 975. Mariana Nakonechna, prawnik, doktorantka
 976. Natalia Steć, Związek Ukraińców w Polsce
 977. Joanna Krakowiecka
 978. Віталій Сігіда, Приватний підприємець
 979. Artur Zaręba
 980. Grzegorz Kociubowski
 981. Paweł Prokop, prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Menedżerskich
 982. Anna Bielecka
 983. Bronisław Surewicz, przedstawiciel UNITA EUROPA na Polskę
 984. Dana I. Alvi
 985. Natalia Juszczak
 986. Apoloniusz Ciołkiewicz, nauczyciel
 987. Katarzyna Genatowska Dyrektor / Centrum Wiedzy i Nauki Katarzyna Genatowska
 988. Piotr Wojnarowicz
 989. Dorota A. Krzyżewska
 990. Agnieszka Stec, przewodnicząca Komisji Studiów Ukraińskich Polskie Towarzystwo Geopolityczne
 991. Lubomyr Dan’ko, programmer
 992. Павло Нестеренко, особа приватна
 993. Pawlo Dlaboha, college lecturer, musician
 994. Daria Oleszko, Związek Ukraińców w Polsce
 995. Halina Harasym
 996. Maria Hnatiuk
 997. Michał Kostiw, emeryt
 998. Lubomir Krzemiński
 999. Tatiana Słojka
 1000. Michał Gumienny
 1001. Sławomir Popławski, Towarzystwo Patriotyczne im. Mikołaja Reja
 1002. Mateusz Sawicki
 1003. Andrzej Szkrawan
 1004. Orest Harasym
 1005. Mirosław Harasym, Związek Ukraińców w Polsce Koło w Bytowie
 1006. Тіна Володимирівна Кінзерськая
 1007. Danuta Hnatiuk, emerytka
 1008. Ireneusz Zendran
 1009. Andrzej Florczyk, rencista
 1010. Jan Piskorski, Adwokat Jan Piskorski Kancelaria Adwokacka
 1011. Mieczysław Gójski
 1012. Володимир Правосудов, Сотник 19 сотні Самооборони
 1013. Michał Łagosz
 1014. Witold Jurasz, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych
 1015. Василь Зварич, радник-посланник Посольства України в Республіці Польща
 1016. Олег / Oleg Рачок / Rachok, помічник судді Березнівський районний суд Рівненської області / Asystent sędziego Bereznovsky Sąd Rejonowy w Równem regionie
 1017. Krystian Kozerawski, bloger, redaktor naczelny MyApple.pl
 1018. Марія Капелюх
 1019. Piotr Durka, profesor / Uniwersytet Warszawski
 1020. Anna Żelazny
 1021. Patryk Jurowicz
 1022. Janina Ochojska, założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej
 1023. Тарас Завадовський, завідувач лабораторії кафедри туризму Львівського національного університету ім. Івана Франка
 1024. Volodymyr Buryachek
 1025. Valentyn Shashyn, biznesmen
 1026. Czesław Lipka
 1027. Tomasz Berger, Amnesty International; Uniwersytet Jagiellonski
 1028. Leszek Flisiak
 1029. Maciej Posłuszny, historyk
 1030. Dorota Sadowska
 1031. Wadym Sokołov, Kościół Melkicki Greko-Katolicki
 1032. Piotr Wiśniewski, twórca
 1033. Jakub Marczenko, pracownik
 1034. Adam Stec
 1035. Jacek Piecuch
 1036. Wlodzimierz Szczepny
 1037. Сергій Мартинюк
 1038. Marcin Fonfara, operator kamery TV Republika
 1039. Orest Ortyński, nauczyciel / Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
 1040. Wiktor Sajuk, szkoła zawodowa pielęgniarek w Dubnie – wykładowca farmakologji
 1041. Paweł Barański
 1042. Галина Онишко
 1043. Sandra Mędrzycka
 1044. Olena Piddubna, dziennikarz gazety „Zaporoże Sicz”
 1045. Anna Pruchnicka, Fundacja Publiczna
 1046. Юрій Осика, Збройні сили України
 1047. Józef Tabaka, emeryt
 1048. Michal Kowal, ZUwP Węgorzewo
 1049. Natalia Baran
 1050. Тарас Марусик, Координаційна рада з питань захисту української мови при Київській міській організації „Меморіал” ім. В. Стуса
 1051. Daria Kozak
 1052. Ігор (Igor) Подоляк (Podolyak), головний редактор журналу „Ідея і чин”
 1053. Marek Rojek, student
 1054. Jarosław Podworski, Klub Ukraiński w Krakowie, Stowarzyszenie  „Pokolenie”
 1055. Людмила Демяник, інформаційник – Правий сектор
 1056. Sharifa Ferner
 1057. Ірина Цвіла, Рядовий боєць батальйону „СІЧ”
 1058. Dariia Tsvila
 1059. Роман Немчук, Приватний підприємець
 1060. Roman Azarov
 1061. Галина Коновалова
 1062. Anna Turzynska, osoba cywilna
 1063. Zofia Affanasowicz
 1064. Ryszard  Gawrys
 1065. Роман Прилипко
 1066. Marta Czerwieniec, GenArch – poszukiwania genealogiczne
 1067. Wiktoria Jaremkiw
 1068. Grażyna Nowak
 1069. Олег Рачок / Oleg Rachok, помічник судді Березнівський районний суд Рівненської області / asystent sędziego Bereznovsky Sąd Rejonowy w Równem regionie
 1070. Halina Bodnar
 1071. Serhij Lobynia, emeryt
 1072. Wiktor Dobroń, uczeń Liceum
 1073. Leszek Imielski
 1074. Jacek Rajch
 1075. Marek Ziembiński
 1076. Andrzej Dyczko
 1077. Андрій Футоран, ПП
 1078. Мирослава Олійник
 1079. Aneta Balcerzak
 1080. Tomasz Sokolewicz, opozycjonista
 1081. Anastasiia Markocka
 1082. Halina Borowska, doktor prawa
 1083. Тетяна Витвицька
 1084. Piotr Krawczyk
 1085. Witali Klucznik, ekspert w dziedzinie samorządu terytorialnego i rozwoju gmin wiejskich/Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
 1086. Jerzy Zuba, radny powiatu sanockiego (PiS)
 1087. Igor Wójciak
 1088. Oleg Sokolowskij
 1089. Олена Колієнко, Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
 1090. Karolina Olszewska
 1091. Hanna Sienkiewicz, Fundacja Targ Kreatywności
 1092. Bogna Frąszczak
 1093. Bartosz Puchowski, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”
 1094. Krzysztof Magdziak
 1095. Volodymyr Dolnyk, Federacja Debatow Ukrainy
 1096. Marian Prysiazhniuk, Uniwersytet im. Ryszarda Łazarskiego
 1097. Adam Holubowski
 1098. Валерій Луговець, голова Ради Громадської організації „МИТНЕ БРАТСТВО”
 1099. Jakub Kochowicz, wójt Gminy Lisewo
 1100. Michal Sikorski, CoR
 1101. Marta Koval, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 1102. Leszek Kreft, freelancer
 1103. Mirosław Gurtowski
 1104. Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego
 1105. Walery Soma, Osrodek Polsko-Ukrainski „Kielek”
 1106. Andrzej Zacharzewski, adwokat
 1107. Евгений Корсунский, student, UJ
 1108. Piotr Porożyński, Euromaidan Poland fanpage
 1109. Agnieszka Kułakowska
 1110. Marcin ziedzic
 1111. Artur Prędota
 1112. Anastasia Goluk, Centrum Polsko-Ukraińskie Podole
 1113. Roman Hnatiuk, OUP Przemyśl (ZUwP Przemyśl)
 1114. Русана Ліончук
 1115. Paweł Bohdanowicz
 1116. Anna Luchowska-Kozielska
 1117. Krzysztof Waldemar Mucha, wolontariusz
 1118. Zbigniew Gajos
 1119. Aleksandra Zińczuk
 1120. Piotr Laburda
 1121. Sergey Sedlovsky

 

 

Podpisz petycję / підписати петицію