Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Zrzut ekranu 2014-04-24 o 22.50.15

Zrzut ekranu 2014-04-24 o 22.50.1524 kwietnia Radosław Sikorski i John Baird ministrowie spraw zagranicznych Polski i Kanady podpisali Oświadczenie w sprawie koordynacji działań na rzecz Ukrainy i Europy Wschodniej. Czytamy w nim między innymi, że Polska i Kanada „zdecydowane nadal wspierać naród ukraiński w jego dążeniu do stworzenia w pełni wolnego i demokratycznego społeczeństwa oraz, o ile będzie to możliwe i korzystne, koordynować działania polegające na zachęcaniu rządu ukraińskiego do przeprowadzania reform, a także wspierać ukraińskie i działające na Ukrainie demokratyczne organizacje społeczeństwa obywatelskiego w osiąganiu tych celów”. W czasie konferencji prasowej ministrowie zapowiedzieli wspólne inicjatywy pomocowe dla Ukrainy realizowane za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy).

W ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji Fundacja Solidarności Międzynarodowej planuje sfinansowanie do 2016 roku około 25 projektów w Ukrainie. Realizowane przez partnerów z Ukrainy i Polski (organizacje pozarządowe, samorządy, media) projekty będą dotyczyły wsparcia reformy samorządowej na szczeblu lokalnym i regionalnym (ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy wschodniej i południowej) oraz wsparcia niezależnych mediów i budowania wspólnej dla całej Ukrainy przestrzeni świadomości obywatelskiej. Łączny budżet programu w latach 2014-16 to 5,5 mln CAD (14 850 tys. zł).

Elementem oficjalnej wizyty Ministra Bairda w Polsce było spotkanie z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych pracujących w Ukrainie. Jak podkreślił minister Baird doświadczenie Polski, w tym polskich organizacji pozarządowychm zostanie wykorzystane w Ukrainie dzięki wspólnej polsko-kanadyjskiej inicjatywie wspierającej prodemokratyczne przemiany w Ukrainie.  Z ramienia polskich organizacji pozarządowych w spotkaniu uczestniczyli Lyubov Artemenko, Fundacja PAUCI, Dominika Bychawska-Siniarska – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Martyna Michalik – Fundacja Edukacji dla Demokracji, Dominik Górski – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Marek Młynarczyk – Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Mirosław Skórka – Program Study Tours to Poland, Piotr Tyma – Związek Ukraińców w Polsce, Andrzej Urbanik – Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą a także Izabella Chruślińska, Bartosz Piechowicz i Krzysztof Stanowski Fundacja Solidarności Międzynarodowej oraz Jerzy Pomianowski z European Endowment for Democracy.