Pożegnanie Zbigniewa Romaszewskiego

Kwiaty

Podczas tragicznych wydarzeń w Kijowie odbywało się w Warszawie pożegnanie zmarłego senatora RP Zbigniewa Romaszewskiego. We Mszy św. pogrzebowej w Archikatedrze św. Jana uczestniczyli czołowi przedstawiciele polskiego życia politycznego, społecznego i kulturalnego oraz mieszkańcy Warszawy, w tym liczna diaspora ukraińska i białoruska. Zmarły był wielkim zwolennikiem pojednania polsko-ukraińskiego i aktywnym uczestnikiem ostatnich wydarzeń związanych z Ukrainą, między innymi uczestniczył w Charkowie w Ogólnoukraińskim Forum Euromajdanów. Wśród morza kwiatów złożonych na grobie senatora była również wiązanko kwiatów od nich. Ks. infułat Jan Sikorski w homilii wspomniał zzagażowanie Pana Zbigniewa w sprawy Ukrainy i jego członkostwo w KOSzU. W przemówieniach wygłoszonych po mszy przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podkreślano jego serdeczny stosunek do Ukraińców i zangażowanie w ich walkę o demokratyczny ład i praworządność. Rodzina zmarłego w kruchcie kościelnej wystawiła skarbonkę, do której zbierano datki na pomoc dla dziennikarzy rannych na Ukrainie.

KwiatySpołeczność ukraińska w Polsce z wielkim smutkiem przyjęła informację o śmierci Zbigniewa Romaszewskiego, obrońcy represjonowanych, polityka, prawego człowieka. Śmierć tak wybitnej postaci, bez której roli i zaangażowania nie jest możliwe zrozumienie dziejów współczesnej Polski, to odczuwalna strata także dla obywateli RP należących do mniejszości narodowych oraz narodów-sąsiadów Polski, przede wszystkim Ukraińców.

Dla wielu z nas, obywateli RP i Ukrainy, Zbigniew Romaszewski i dosłownie i w przenośni stał się twarzą ruchu, który zmienił Polskę i Europę.

Wobec wydarzeń na Ukrainie oraz przejawów ogromnej solidarności z narodem Ukrainy obecnych w Polsce, tym bardziej widać, jak śmierć osoby tak wybitnej, rozumiejącej, aktywnie wspierającej sąsiadów jest przedwczesną i bolesną stratą.

W naszej pamięci Zbigniew Romaszewski pozostanie jako człowiek niezłomny i jednocześnie otwarty na sprawy tych, co nadal walczą o prawo do wolności i godnego życia.

Вічна Пам’ять борцю за права людини, другові України.

Piotr Tyma
Prezes Związku Ukraińców w Polsce

 


Правозахисник «Солідарності»: помер приятель українців Збіґнєв Ромашевський