Rok Polski w Rosji odwołany

Mili i Szanowni!
Swego czasu wraz ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa i Związkiem Ukraińców w Polsce występowaliśmy do Premiera w sprawie odwołania Roku Polskiego w Rosji i Roku Rosyjskiego w Polsce (list). Uważaliśmy, że wymaga tego sytuacja na Ukrainie. Wczoraj rzeczniczka rządu RP zakomunikowała o decyzji rządu odwołującej Rok Polski w Rosji i Rok Rosyjski w Polsce. To również zasługa naszego Komitetu. Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy wspierali nasze wysiłki.