Sekcje

Codzienna praca komitetu zorganizowana jest w sekcjach.

Sekcja informacyjna

Wsparcie informacyjne Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą w wykonywaniu jego misji oraz poszczególnych sekcji, stworzenie bazy artykułów i informacji publikowanych przez niezależne media na Ukrainie z przekładami lub informacją o ich zawartości w j. polskim, informowanie ukraińskiej opinii publicznej i mediów o działaniach Komitetu. Informacja dotycząca Majdanu i ruchu protestu społecznego na Ukrainie.

Grzegorz Pac – koordynaror, Wiktoria Bojko, Katarzyna Chimiak – kieruje pracami grupy przygotowującej „Ważne teksty”, Hanna Kamińska, Julia Koszewska– odpowiada za FB, Olga Popowycz, Natalya Ryabinska, Adam Grzegrzółka, Tomasz Horbowski, Jacek Kastelaniec, Rostysław Kramar, Wojtek Mańkowski – strona domowa, Andrzej Właszynowicz

Współpraca Iza Chruślińska, Piotr Tyma


Sekcja wsparcie bezpośrednie na terenie Ukrainy

Prowadzi zbiórki publiczne w celu pomocy osobom rannym, represjonowanym oraz ich rodzinom w Kijowie oraz w innych miastach Ukrainy. Wspiera rannych z Majdanu w szpitalach na terenie Polski.

Martyna Michalik – koordynator (Fundacja Edukacja dla Demokracji)


Sekcja samorządowa

Pośredniczy i inicjuje organizowanie wsparcia dla ukraińskiego ruchu protestu przez samorządy w Polsce, w tym te, które mają podpisane umowy bliźniacze z miastami/regionami na Ukrainie.

Stanisław Faliński – koordynator, Ryszard Bill, Adam Grzegrzółka, Bartosz Piechowicz, Paweł Prokop, Włodzimierz Puzyna (współpracownik KOSzU), Adam Szlapka  (współpracownik KOSzU)


Sekcja akcji bezpośrednich w Polsce

Organizacja różnorodnych akcji wsparcia dla ukraińskiego ruchu protestu i Majdanu bezpośrednio w Polsce.

Piotr Tyma – koordynator sekcji, Danuta Kuroń, Bartek Piechowicz, Tomasz Horbowski, Jacek Kastelaniec, Natala Kertyczak, Natala Panczenko, Grzegorz Pac, Wojciech Mańkowski, Natalia Właszynowicz

Sekcja prawna

Prowadzi pomoc w nagłośnieniu przypadków nadużyć władzy wobec obywateli Ukrainy, prowadzi akcje nagłaśniania w Polsce przypadków ludzi represjonowanych i pobitych przez władze ukraińskie oraz przygotowuje pisma interwencyjne do władz ukraińskich, w tym w regionach Ukrainy, w sprawie losów uczestników protestu, co do których zostały wszczęte bezprawne śledztwa.

Piotr Tyma – koordynator