Sekretariat

Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą (KOSzU) reprezentowany jest przez Sekretariat KOSzU oraz osoby odpowiedzialne za pracę poszczególnych sekcji.

Skład Sekretariatu:

 • Andrzej Urbanik  (Sekretarz KOSzU)
 • Iza Chruślińska (Sekretarz Programowy KOSzU)
 • Ryszard Bill sekretariat@solidarnosczukraina.pl (sprawy organizacyjne)
 • Karol Kuhn  (biuro)
 • Marian Prysaźniuk (kontakty ukraińskojęzyczne)
 • Mirosław Skórka (zespół programowy)
 • Jacek Szymanderski (zespół programowy)

Rzecznicy KOSzU:

 • Stanisław Faliński + 48 602 10 20 30
 • Rostysław Kramar

Sekcje: 

 • informacyjna
 • wsparcie bezpośrednie na terenie Ukrainy
 • samorządowa
 • akcji bezpośrednich w Polsce

Organizacje wspierające KOSzU: