Swatka polsko-ukraińska 2015

Uwaga! Przedłużamy termin zgłoszeń na Swatkę polsko-ukraińską – we Lwowie w dn. 27-30 czerwca 2015 r. Zgłoszenia można przesyłać do 3 kwietnia 2015 r.


Fundacja Edukacja dla Demokracji (Warszawa, Polska) i Laboratorium Edukacji Obywatelskiej „Poszuk” (Lwów, Ukraina) zapraszają nauczycieli szkół gimnazjalnych do udziału w warsztacie dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy, chcących nawiązać współpracę międzynarodową. Do udziału w „Swatce” zapraszamy przedstawicieli szkół, które wcześniej nie uczestniczyły w tych warsztatach i które nie mają partnerskiej szkoły na Ukrainie. W 2015 roku planowane są 2 terminy warsztatów:
•    w dniach 27-30 czerwca 2015 r. pod Lwowem (Ukraina) – zgłoszenia można przesyłać do 3 kwietnia 2015 r.;
•    w dniach 27-30 sierpnia 2015 r. pod Warszawą – nabór zgłoszeń został zamknięty.
Warsztaty dają szkołom możliwość znalezienia partnerów z Ukrainy, z którymi będą mogli zorganizować wymianę młodzieży. Pozwalają również nauczycielom biorącym w nich udział wzmocnić swoje umiejętności pisania projektów edukacyjnych.
W ramach warsztatów będzie okazja do zaprezentowania szkoły, którą Państwo przedstawiają, znalezienia partnerskiej szkoły z Ukrainy (centralne i zachodnie obwody – lwowski, iwanofrankowski, tarnopolski, wołyński, rówieński, chmielnicki, czerniowiecki, zakarpacki, winnicki, kirowogradzki, połtawski, czerkaski, żytomierski, kijowski, czernihowski), dowiedzenia się więcej o systemie oświaty na Ukrainie, oraz podjęcia próby napisania wspólnie z ukraińskim partnerem projektu współpracy szkół i wymiany młodzieży.
Uczestnicy warsztatu samodzielnie dojeżdżają do Lwowa/Warszawy, skąd będą mieć zapewniony dojazd do ośrodka szkoleniowego i z powrotem. Fundacja refunduje koszty przejazdu uczestników, zapewnia nocleg oraz wyżywienie podczas warsztatów. Do udziału w warsztatach możemy zaprosić tylko jednego nauczyciela z danej szkoły.

Liczba miejsc jest ograniczona – zainteresowani nauczyciele powinni wypełnić ankietę i odesłać ją na adres: swatka@edudemo.org.pl
(w temacie wiadomości proszę wskazać w którym z dwóch proponowanych terminów warsztatów chcieliby Państwo wziąć udział).

Termin nadsyłania zgłoszeń na warsztaty we Lwowie mija 3 kwietnia 2015 r.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie rita.edudemo.org.pl w terminie do 20 kwietnia 2015 r.

Wszelkich informacji związanych z wyżej opisanym szkoleniem udziela Tadeusz Rudzki, kontakt: swatka@edudemo.org.pl, tel. 607 198 493 (w godz. 9:00-17:00).

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w kursie Centrum Szkoleniowego Fundacji Edukacja dla Demokracji, które jest Niepubliczną Placówką  Doskonalenia Nauczycieli działającą nieprzerwanie od 1999 roku, wpisaną do rejestru  prowadzonego przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego.


Więcej o SWATCE