Uroczysty koncert w Teatrze Polskim w Warszawie (03.03.2014)

Wczoraj w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się uroczysty Koncert Pamięci. Artyści z Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i z Polski śpiewem, muzyką, poezją i prozą, a także obrazem oddali hołd bohaterom, którzy nigdy nie umierają. Teatr był pełen. Nie potrafię wymienić wszystkich obecnych.

Bardzo dziękuję wszystkim obecnych i zgodnie z ukraińską tradycją nisko im się kłaniam.

Specjalne podziekowania dla Teatru Polskiego i jego gospodarza Pana Andrzeja Seweryna oraz m.st. Warszawie za wsparcie organizacyjne i finansowe.

Wreszcie podziękowania dla artystów i reżysera za stworzenie widowiska, które pozostanie na bardzo długo w naszej pamięci.