„Wyzwania Ukrainy” – konferencja 13 czerwca 2014

sesja I | godz. godz. 11.00-13.00
Polityka jako wyzwanie
Ukraińska scena polityczna i możliwości sprawnego rządzenia. Problem legitymizacji obecnych władz. Rząd, opozycja i Majdan. Nieufność wobec polityki oraz polityków. Nowa konstytucja i problem sanacji polityki. Nowe prawo dotyczące partii politycznych i wyłanianie się nowych partii, w tym reprezentujących siły dotąd nieobecne w parlamencie. Radykalizm polityczny.
wystąpienia Mirosław Czech, Wiktor Czumak, Oleh Medwediew, Andrij Szewczenko
prowadzenie: Bogumiła Berdychowska


sesja II | godz. 13.45-15.45
Gospodarka i państwo jako wyzwanie
Stan i podstawowe wyzwania stojące przed ukraińską gospodarką. Recesja, zadłużenie, uzależnienie ekonomiczne wobec Rosji. Problem korupcji i oligarchizacji gospodarki. Niezbędne reformy i ich koszty: polityczne i społeczne. Integracja z Unia Europejską a związki ekonomiczne z Rosją i innymi krajami WNP. Państwo i jego struktury po rządach Janukowycza. Funkcjonowanie instytucji publicznych, ich sprawność, problem przejrzystości i korupcji. Struktury siłowe. Wymiar sprawiedliwości. Władza centralna a regiony, problem decentralizacji a spoistość państwa.
wystąpienia: Jewhen Bystrycki, Taras Kaczka, Ihor Koliuszko, Oleksandra Kużel, Marcin Świecicki
prowadzenie: Mirosław Czech


Zapis z przebiegu spotkania może zostać opublikowany i dostępny dla każdego na stronach internetowych Fundacji i w innych publikacjach pokonferencyjnych. Uczestnictwo w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na jej nagrywanie oraz opublikowanie zapisów z jej przebiegu na zasadach licencji Creative Commons autorstwa 3.0 Polska.


PROGRAM

NOTY