Zainicjowane przez parlament Krymu referendum jest sprzeczne z konstytucją i ustawami

(Interfaks Ukraina | 27.02.2014)

Referendum w sprawie poszerzenia autonomii Krymu jest sprzeczne z konstytucją Ukrainy i prawem samej Republiki Autonomicznej Krym i dlatego nie będzie uznane przez społeczność międzynarodową – powiedział przewodniczący zarządu organizacji Komitet Wyborów Ukrainy (KWU) Oleksandr Czernenko w wywiadzie dla agencji Interfaks-Ukraina. 

Czernenko podkreślił, że Rada Najwyższa Krymu nie ma prawa do ogłoszenia referendum, ponieważ zgodnie z prawem inicjatywa w tej sprawie musi wyjść od grup obywateli.

Ponadto, pytanie o poszerzenie zakresu autonomii, które ma być objęte referendum, stoi w sprzeczności z konstytucją.

«Nie ulega wątpliwości, że wyniki tego referendum nie zostaną uznane ani przez ukraińskie władze, ani tym bardziej przez struktury międzynarodowe, ponieważ będzie to referendum analogiczne do tego, jakie przeprowadzono w Abchazji. Jeśli uzna je Rosja, będzie to oznaczać naruszenie wszelkich możliwych umów międzynarodowych podpisanych z Ukrainą, jak również prawa międzynarodowego.».

Jednocześnie na Ukrainie na dzień dzisiejszy nie ma podstaw prawnych do organizacji referendów lokalnych. O tym jest mowa w postanowieniu Centralnej Komisji Wyborczej z 13 lutego 2014 o «Anulowaniu decyzji ukraińskiej lokalnej komisji wyborczej rejonu Obuchowskiego obwodu kijowskiego», które przewidywały przeprowadzenie lokalnego referendum w sprawie wotum nieufności dla rady miejskiej miasta Ukrainka (obwód kijowski) oraz zarządu miejskiego Ukrainki.

«Punkt 20 części pierwszej artykułu 92 konstytucji Ukrainy stwierdza, że organizacja i porządek przeprowadzenia wyborów i referendów reguluje prawo Ukrainy. Aktualnie jednak nie ma ustawy regulującej organizację i porządek przeprowadzenia referendum lokalnego, ponieważ ustawa «O ogólnoukraińskich i lokalnych referendach» w punkcie 4 rozdziału XIII «Przepisy końcowe» ustawa o «Ogólnoukraińskich referendach» z 6 listopada 2012 №5475-VI uznana została za taką, która utraciła ważność nieważną» – stwierdza postanowienie CKW.

Zastępca szefa Centralnej Komisji Wyborczej Andrij Mahera w czasie uchwalania tego postanowienia stwierdził, że obecnie na Ukrainie «nie istnieje żaden mechanizm przeprowadzania referendów lokalnych».

«Problem jest bardzo złożony. Zgodnie z konstytucją obywatele mają prawa i swobody wyrażania swojej woli w referendum lokalnym. Ale mechanizm realizacji tych praw i swobód musi być uregulowany ustawą. Bez ustawy o referendum lokalnym nie można przeprowadzić referendum, niezależnie od tego, że to prawo przewidziane jest w konstytucji» – powiedział A. Mahera.

 


Tłum. z jęz. ukraińskiego: Katarzyna Chimiak

Tekst oryginalny: http://ua.interfax.com.ua/news/political/193279.html