Zatrzymać rosyjską agresję!

Oświadczenie Kongresu Inteligencji przeciwko wojnie, samoizolacji Rosji i restauracji totalitaryzmu

05.09.2014

Obywatele, Ojczyzna w niebezpieczeństwie – nasze czołgi na obcej ziemi!

Aleksandr Galicz, 1968 rok

Coraz więcej i więcej jest wiarygodnych świadectw o obecności wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy i ich udziale w działaniach zbrojnych.

Coraz więcej i więcej jest tajnych, anonimowych pogrzebów rosyjskich obywateli, żołnierzy poległych na terytorium Ukrainy — haniebnych i znieważających.

Dziś na nas, obywatelach Rosji, spoczywa odpowiedzialność za przyszłość. Pozwoliliśmy, aby władzę objął polityczny reżim, który rozpętał agresję, i powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe, aby powstrzymać trzecią wojnę światową, do której prolog rozgrywa się już być może na Ukrainie. Kongres Inteligencji powstał na fali protestów przeciwko aneksji Krymu. Niestety, nasze najgorsze obawy potwierdziły się.

Setki rosyjskich działaczy społecznych oraz organizacji społecznych i politycznych już zadeklarowało swoje antywojenne stanowisko. Wyrażając poparcie dla antywojennego apelu do prezydenta Federacji Rosyjskiej wystosowanego przez Międzynarodowe Towarzystwo «Memoriał», Kongres Inteligencji żąda:

 

  • od prezydenta Rosji — niezwłocznego powstrzymania agresji przeciwko Ukrainie; 
  • od władz Rosji — zbadania przypadków przemocy i zastraszania obywateli i uczestników ruchu antywojennego oraz krewnych poległych i zaginionych żołnierzy;
  • оd kierownictwa federalnych kanałów telewizyjnych — powstrzymania agresyjnej, siejącej nienawiść między narodami propagandy skierowanej przeciwko Ukrainie i krajom Zachodu; wydzielenia czasu antenowego dla przedstawienia alternatywnego stanowiska na temat wydarzeń na Ukrainie

 

Kongres Inteligencji wzywa obywateli Rosji do wspierania antywojennych akcji i inicjatyw i zjednoczenia się w szeroki antywojenny ruch.

Proponujemy złożenie podpisu pod tym oświadczeniem członków Kongresu Inteligencji wszystkim, którzy podzielają nasze stanowisko.

 

Dotychczas podpisali:

Ludmiła Aleksiejewa, obrończyni praw człowieka

Ludmiła Ulickaja, pisarz

Lew Ponomariew, obrońca praw człowieka

Andriej Makarewicz, muzyk rockowy, poeta

Władimir Wojnowicz, pisarz

Лия Achedżakowa, aktorka teatralna i filmowa

Walerij Borszczew, obrońca praw człowieka

Leonid Gozman, działacz społeczny

Garri Bardin, animator

Igor Jakowenko, dziennikarz, działacz społeczny

Oleg Dorman, reżyser filmowy

Anatolij Werszik, rosyjski matematyk, doktor nauk

Władimir Mirzojew, reżyser teatralny i filmowy, scenograf

Andriej Smirnow, aktor teatralny i filmowy, reżyser

Oksana Mysina, aktorka, reżyserka, wokalistka rockowa

Aleksiej Simonow, pisarz, reżyser filmowy, obrońca praw człowieka

Oleg Orłow, obrońca praw człowieka

Georgij Satarow, działacz społeczny

Andriej Zubow, historyk

Andriej Piontkowskij, politolog, dziennikarz

Leonid Nikitinskij, dziennikarz

Irena Lesniewskaja, działaczka społeczna

Wiktor Szenderowicz, pisarz, dziennikarz

Igor Irtienew, poeta

Lew Rubinstein, poeta, publicysta

Lew Timofiejew, publicysta, działacz społeczny

Sergiej Gandliewskij, poeta

Borys Sokołow publicysta, historyk

Konstantin Azadowskij, tłumacz

Marina Wiszniewieckaja, prozaik, scenarzystka

Ałla Bossart, pisarka

Stanisław Stanskich, konstytucjonalista

Walerij Otstawnych, dziennikarz, reżyser filmowy, członek Związku Filmowców Rosji

Aleksandr Czerkasow, obrońca praw człowieka, dziennikarz

Igor Chariczew, pisarz

Georgij Lewinton, Uniwersytet Europejski

SergiejNiekliudow, profesor RGGU

Jelena Szumiłowa, redaktorka

Lubow Summ, tłumaczka

Natalia Mawlewicz, tłumaczka

Igor Jarkiewicz, pisarz

Tatiana Sotnikowa (Anna Bersieniewa), pisarka

Władimir Sotnikow, pisarz

Grigorij Pasko, dziennikarz

Wiktor Jesipow, literaturoznawca

Gienaddij Kałasznikow, poeta

Ernst Czernyj, obrońca praw człowieka

Michaił Ławrionow, politolog, publicysta

Tatiana Czernyszewa, tłumaczka, redaktorka

Witalij Basienok, projektant

Leonid Czubarow, pracownik naukowy

Andriej Zbarskij, redaktor

Wieta Ryskina, prawniczka

Igor Drozdowskij, inżynier

Jewgenij Pikulin, inżynier

Aleksiej Boganciew

Natalia Demina, dziennikarz naukowy

Aleksiej Iwanow, adwokat

Dmitrij Biełomiestnow, obrońca praw człowieka

Julia Gusiewa, tłumaczka

Maksim Makarow

Jelena Bukwariewa, doktor nauk biologicznych

Jelena Griszina, redaktor

Maksim Jewsiejew, reżyser dźwięku, muzyk

Aleksandr Musin, historyk, Instytut Historii Kultury Materialnej RAN

Irina Sitkowa, reżyserka filmowa, scenarzystka

Michaił Rogow, członek Kongresu Inteligencji

Jewgenij Pikulin, inżynier

Aleksandr Belawin, fizyk

Wasilij Abarenkow, programista, konstruktor

Swietłana Bieriegowskaja, ekonomistka

Swietłana Bunina, pisarka, literaturoznawca

Igor Drozdowskij, inżynier

Andriej Karasiew, ekspert

Igor Moisjejenko, poeta i prozaik, inwalida wojny afgańskiej

Sergiej Nekljudow, folklorysta, orientalista

Jurij Ryżkow, pracownik RAN

Nina Guszczina, nauczyciel

Dmitrij Raskin, pisarz

Marija Remizowa, krytyk literacki

Michaił Filippow, profesor politologii

Konstantin Czarkowskij, specjalista IT

Jelena Raskina, pisarz

Olga Uszakowa, filozof

Natalia Czernyszowa, dziennikarz

Arkadij Kuzniecow, historyk, pedagog, dziennikarz

Tatiana Romanenko, dziennikarz

Aszfar Fattachow, ekspert

Jelena Mowczan, tłumaczka

Jekatierina Gajdamaczuk, obrończyni praw człowieka

Ludmiła Polikowskaja, członek Związku Pisarzy Moskwy

Ilia Smirnow, orientalista

Jelena Diakonowa, orientalista

Marija Szemachanskaja, restaurator

Walerij Semenowskij, dramaturg

Aleksandr Belawin, fizyk, członek-korespondent RAN

Jurij Samodurow, obrońca praw człowieka

Aleksandr Timofiejewskij (starszy), poeta

Maksim Kuroczkin, dramaturg

Jurij Murowickij, reżyser

Maksim Osipow, lekarz, pisarz

John Freedman, tłumacz, pisarz

Aleksandr Obołonskij, prawnik, politolog, doktor nauk prawnych

Marina Jefremowa, bibliograf, m. Kurgan

Walerij Kombarow, zasłużony energetyk Federacji Rosyjskiej

Jurij Borkо, działacz społeczny, dziennikarz

Władimir Richter, emeryk

Maks Armaj, poeta, pisarz

Andriej Olejnikow, docent RGGU

Feliks Wetrow, pisarz-prozaik, scenarzysta, artysta-grafik, członek Związku Pisarzy Moskwy

Alła Kuzniecowa, pracownik naukowy RAN (Niemcy)

Marija Kornouchowa (Tibilisi)

Natalia Nusinowa, kinoznawczyni, pisarka

Anna Dadeko, psycholożka

Weronika Dolina

Dmitrij Panczenko, historyk i filolog

Marina Borodickaja, poetka, tłumaczka

Andriej Stapanenko (psedonim Rodrigo Cortez), pisarz

Grigorij Amnuel, reżyser filmowy, producent, polityk

Anna Liubarowa, filoloża, tłumaczka, Sankt-Petersburg

Ella Kiesajew, «Głos Biesłanu»

Efim Chazanow, fizyk, członek-korespondent RAN

Dmitrij Korotkin, doktor nauk fizyczno-matematycznych

Nikołaj Szczur, obrońca praw człowieka

Tatiana Szczur, obrońca praw człowieka

Nikołaj Rozanow, fizyk, członek-korespondent RAN, Sankt-Petersburg


 

Tłum. z jęz. rosyjskiego: Katarzyna Chimiak

Tekst oryginalny: http://www.novayagazeta.ru/news/1686648.html