Zrozumieć Rewolucję

Laboratorium Przyszłości 2014
„Zrozumieć Rewolucję”

Spotkanie trzecie: 24 kwietnia 2014, godz. 18:00
Sala Widowiskowa, Laboratorium CSW

„Kody Rewolucji” – o kodach i tekstach rewolucji rozmawiać będziemy z:

Ołeksandrem Irwańcem, ukraińskim pisarzem, poetą, tłumaczem znanym w Polsce m.in. z profetycznych książek „Rowno/Riwne” i „Choroba Libenkrafta”, twórcą wspólnie z Jurijem Andruchowyczem i Wiktorem Neborakiem powstałej w 1985 r. awangardowej inicjatywy „Bu-Ba-Bu”;
Bogumiłą Berdychowską, znawczynią tematyki ukraińskiej, publicystką kwartalnika „Więź”.

Kurator: Edwin Bendyk
Koordynacja: Paulina Kowalczyk


Transmisja telewizyjna na żywo w CSW TV: www.csw.art.pl
Dyskusja w jęz. angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na jęz. polski
Wstęp wolny


 

Spotkanie trzecie: „Kody rewolucji”

– Czy ma pan broń? Spytał oficer KGB aresztujący Györgya Lukácsa, ministra kultury w węgierskim rządzie rewolucyjnym Imre Nagya w 1956 r. Filozof wręczył swoje pióro. Czy dziś taki gest jeszcze by cokolwiek znaczył? I nie chodzi tylko o to, że pióra zostały zastąpione przez klawiatury komputerów. Ważniejsze jest pytanie, gdzie się podziały rewolucyjne manifesty, które podrywały ludzi na barykady? Dziś do akcji wzywa „wydarzenie” zaanonsowane na Facebooku – tak rozpoczęła się 25 stycznia 2011 r. rewolucja w Egipcie i podobnie 21 listopada 2013 r. został zainicjowany Euromajdan w Kijowie.
Czy w czasach dominacji mediów cyfrowych i natychmiastowej komunikacji jest jeszcze miejsce dla literatury jako nośnika kodów potrzebnych, by wspólnemu działaniu nadać sens i wytłumaczyć jego znaczenie? Czy rewolucje potrzebują jeszcze literatury jako źródła utopii i alternatywnych wizji społecznego porządku?

Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk, kurator cyklu.

Zrozumieć rewolucję

Hasło rewolucji robi w ostatnich latach zawrotną karierę. Wybucha wszędzie i w słownikach zaczyna brakować słów na nazywanie kolejnych społecznych zrywów: Rewolucja Pomarańczowa, Twitterowa, Facebookowa, Jaśminowa, Róż i EuroMajdanu, Arabska Wiosna i Rewolucja Islandzka. Upadają tyranie, gdzieniegdzie rewolucyjny ferment staje się zarzewiem wojny domowej lub kończy ustanowieniem nowej dyktatury; w innych miejscach energia protestu wygasa, a życie i polityczny reżim wracają do starej rutyny.

Czym są współczesne masowe ruchy protestu – bezpłodnymi rewolucjami bez planu i projektu na przyszłość? Czy też może w wybuchach tych ujawniają się nowe formy podmiotowości, kształtują nowi aktorzy uczący się w boju sztuki wspólnego działania i tworzy się nowe społeczeństwo? Społeczeństwo poszukujące nowych sposobów organizacji zbiorowego życia, budujące po omacku nową polis, napędzane utopijną nadzieją na lepszą przyszłość?
Odpowiedzi na te pytania szukać będziemy podczas kolejnej odsłony „Laboratorium przyszłości”. Nie będziemy jednak analizować czysto politycznego wymiaru wydarzeń, bo nie od polityki zależy zrozumienie rewolucji – działanie polityczne jest skutkiem, nie przyczyną. Po to, by zrozumieć rewolucję, trzeba zrozumieć jej podmiot i jej aktorów, trzeba zbadać jak rewolucje mówią o sobie, jakimi mediami się posługują, jak ucieleśniają swoje cele, jak organizują przestrzeń swojego działania, jakie imaginarium symboliczne tworzą i wykorzystują, by uniwersalizować partykularne roszczenia.

W toku kolejnych spotkań badać będziemy sztukę rewolucji, jej przestrzenie, kody, ciała, media, symbole. W projekcie uczestniczyć będą krytycy, obserwatorzy, artyści, badacze i sami rewolucjoniści z różnych miejsc świata, choć na pewno nie dotrzemy wszędzie tam, gdzie wybucha. Liczymy jednak na to, że dzięki wspólnemu wysiłkowi lepiej zrozumiemy możliwe kierunki rozwoju rzeczywistości i ewentualne scenariusze przyszłości świata, który znalazł się w punkcie przełomu, chaotycznym momencie kiedy wszystko zaczyna być możliwe, a wpływ na bieg wydarzeń zyskuje nawet przysłowiowy motyl trzepoczący skrzydłami w amazońskiej dżungli.


Kuratorem edycji „Zrozumieć rewolucję” jest Edwin Bendyk, a Laboratorium przyszłości” jest projektem realizowanym przez Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski.

Spotkania odbywają się w co drugi czwartek.

Wojtek Mańkowski