Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą

Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą (KOSzU) – polska organizacja założona w celu wspierania prodemokratycznych przemian na Ukrainie. Powołana w okresie początku rewolucji Euromajdanu na początku 2014 roku. W chwili powstania misją Komitetu było wspieranie prodemokratycznych przemian na Ukrainie, oraz niesienie pomocy osobom i organizacjom represjonowanym za przekonania polityczne. Mobilizacja opinii publicznej na rzecz solidarności z Ukrainą w Polsce i zagranicą. Zbiórka pieniędzy na Fundusz Solidarności z Ukrainą, a przede wszystkim popieranie i propagowanie różnorodnych inicjatyw organizacji pozarządowych w tym zakresie. Wspomaganie inicjatyw na rzecz materialnego i rzeczowego wsparcia potrzebujących obywateli Ukrainy oraz organizacji i inicjatyw zaangażowanych w działania na rzecz demokratycznych przemian na Ukrainie. Pomoc dla represjonowanych. Uaktywnienie współpracy między regionami w Polsce i na Ukrainie a docelowo współpraca samorządów i administracji wszystkich poziomów. Informowanie mediów i opinii publicznej o sytuacji na Ukrainie.

Komitet powstał 30 stycznia 2014, jego założenie zostało ogłoszone na konferencji prasowej 4 lutego 2014 roku w Warszawie. Swoją nazwą, strukturą i działalnością Komitet nawiązuje do tradycji Komitetów Obywatelskich z końca lat 1980. deklarując, że w których „ludzie różnych przekonań politycznych i narodowości współpracowali na rzecz budowy niepodległej i samorządnej Rzeczypospolitej”. Zgodnie z deklaracją założycielską KOSzU poprzez swoją działalność pragnie zapewnić taką samą możliwość budowy niezależnej Ukrainy jej obywatelom oraz zgodnie z zasadą subsydiarności wspierać ich w tych działaniach.

Jednocześnie od początku powstania, Komitet deklarował i realizował politykę niezależności politycznej. A także, że nie będzie starać się o uzyskanie osobowości prawnej czy własnego majątku.

Aktualności (ze strony społecznościowej na FB)

Żydowskie Motywy | Jewish Motifs IFF

Najnowszy film Achtem Seitabłajewa „87 dzieci” już niedługo w ramach 15. MFF Żydowskie Motywy (Jewish Motifs IFF) w Warszawie. Wstęp na..

3 likes, 0 comments3 weeks ago

23 i 24 sierpnia w Ukrainie przypadają dwa ukraińskie święta narodowe: – 23 sierpnia: Dzień Flagi – 24 sierpnia: Dzień Niepodległości..

8 likes, 0 comments4 weeks ago

Dzień flagi. Ukraińskie impresje

25 likes, 0 comments4 weeks ago

Ukrainian underground scene is blooming like never before, and not only in Kyiv - Trommel Music

„Ukrainian underground scene is blooming like never before, and not only in Kyiv”

9 likes, 0 comments1 month ago

New evidence emerges of Russian role in Ukraine conflict

„Newly collated evidence documenting Russian military involvement in the conflict in Ukraine will be used to bolster legal claims against the..

4 likes, 0 comments1 month ago