Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą

Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą (KOSzU) – polska organizacja założona w celu wspierania prodemokratycznych przemian na Ukrainie. Powołana w okresie początku rewolucji Euromajdanu na początku 2014 roku. W chwili powstania misją Komitetu było wspieranie prodemokratycznych przemian na Ukrainie, oraz niesienie pomocy osobom i organizacjom represjonowanym za przekonania polityczne. Mobilizacja opinii publicznej na rzecz solidarności z Ukrainą w Polsce i zagranicą. Zbiórka pieniędzy na Fundusz Solidarności z Ukrainą, a przede wszystkim popieranie i propagowanie różnorodnych inicjatyw organizacji pozarządowych w tym zakresie. Wspomaganie inicjatyw na rzecz materialnego i rzeczowego wsparcia potrzebujących obywateli Ukrainy oraz organizacji i inicjatyw zaangażowanych w działania na rzecz demokratycznych przemian na Ukrainie. Pomoc dla represjonowanych. Uaktywnienie współpracy między regionami w Polsce i na Ukrainie a docelowo współpraca samorządów i administracji wszystkich poziomów. Informowanie mediów i opinii publicznej o sytuacji na Ukrainie.

Komitet powstał 30 stycznia 2014, jego założenie zostało ogłoszone na konferencji prasowej 4 lutego 2014 roku w Warszawie. Swoją nazwą, strukturą i działalnością Komitet nawiązuje do tradycji Komitetów Obywatelskich z końca lat 1980. deklarując, że w których „ludzie różnych przekonań politycznych i narodowości współpracowali na rzecz budowy niepodległej i samorządnej Rzeczypospolitej”. Zgodnie z deklaracją założycielską KOSzU poprzez swoją działalność pragnie zapewnić taką samą możliwość budowy niezależnej Ukrainy jej obywatelom oraz zgodnie z zasadą subsydiarności wspierać ich w tych działaniach.

Jednocześnie od początku powstania, Komitet deklarował i realizował politykę niezależności politycznej. A także, że nie będzie starać się o uzyskanie osobowości prawnej czy własnego majątku.

Aktualności (ze strony społecznościowej na FB)

Lwów: 2019 rokiem Bandery i OUN

Polska i Ukraina maja bohaterow o roznych znaczeniach dla drugiego kraju. Jednak ci bohaterowie maja tez znaczenie dla samego dialogu polsko-ukrainskiego…

2 likes, 2 comments15 hours ago

«Польська сім’я – сім’ї українській»

Grażyna Staniszewska i dwa wspaniale projekty: Rodzina Polska – Rodzinie Ukraińskiej. Paczka dla Ukrainy oraz „Kalyna” – Fundacja Stypendialna..

21 likes, 0 comments21 hours ago

Zbiórka dla sierot poległych żołnierzy w wojnie na Ukrainie

Wspierajcie Święta bez taty 2019 – finał!

42 likes, 2 comments3 days ago

Rosyjski ślad wśród "żółtych kamizelek". Oto, kto pojawia się na francuskich protestach

13 likes, 1 comments4 days ago

Report on Preliminary Examination Activities (2018) - Ukraine

Raport wstępny o sytuacji w Ukrainie opracowany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze: (dostępna jedynie wersja w jęz rosyjskim)

1 likes, 0 comments4 days ago