Członkowie komitetu

 
Jan Bartmiński Basil Kerski Marian Prysiażniuk
Edwin Bendyk Anna Kertyczak Arkadiusz Putko
Bogumiła Berdychowska 
Natalia Kertyczak

Natalia Radzina

Czesław Bielecki
Lenur Kerymov
Jerzy Rejt
Ryszard Bill Julia Maria Koszewska Zofia Romaszewska
Viktoria Boiko Rostysław Kramar Agnieszka Romaszewska-Guzy
Wojciech Borowik Jan Król Zbigniew Romaszewski
Zbigniew Bujak Krzysztof Król Natalya Ryabinska
Jan Byra Karol Kuhn Mirosław Skórka
Katarzyna Chimiak Danuta Kuroń Grażyna Staniszewska
Marek Chimiak Bogdan Lis Krzysztof Stanowski
Mirosław Chojecki Jan Lityński Jan Syrnyk
Izabella Chruślińska Wojciech Mańkowski Jarosław Syrnyk
Piotr M.A. Cywiński Jacek Meissner Jacek Szymanderski
Mirosław Czech Martyna Michalik-Bogaczyk 
Tomasz Truskawa
Andrzej Dąbrowski Wiktor Mikusiński Piotr Tyma
Roman Drozd Leszek Moczulski Andrzej Urbanik
Stanisław Faliński Włodzimierz Mokry Nedim Useinov
Władysław Frasyniuk Mirosław Odorowski Konrad Walczuk
Marcin Frybes Teresa Oleszczuk Andrzej Właszynowicz
Adam Grzegrzółka Grzegorz Pac Natalia Właszynowicz
Tomasz Horbowski Natalia Panczenko Henryk Wujec
Witold Horowski Bogdan Pecuszok Aleksander Zając
Zbigniew Janas Waldemar Pernach Jerzy Zdrada
Stefania Jawornicka Bartosz Piechowicz Przemysław Żurawski vel Grajewski
Adolf Józwenko Agnieszka Podgórska  
Hanna Kamińska Olga Popowycz  
Jacek Kastelaniec Paweł Prokop