Jak działa Komitet?

  1. Działalność Obywatelskiego Komitetu Solidarności z Ukrainą opiera się na społecznej pracy członków i współpracowników.
  2. Komitet nie stara się o uzyskanie osobowości prawnej czy własnego majątku.
  3. W osiąganiu swoich celów współpracuje między innymi z organizacjami obywatelskimi, samorządami, przedsiębiorcami i administracją państwową.
  4. Tworząc płaszczyznę współpracy na rzecz demokratycznej Ukrainy nie konkuruje z innymi istniejącymi organizacjami.
  5. Decyzje Komitetu podejmowane są w miarę możliwości w drodze konsensu.
  6. Codzienna praca Komitetu skupia się w sekcjach roboczych.
  7. Komitet w relacjach zewnętrznych reprezentują Sekretariat Komitetu oraz osoby odpowiedzialne za pracę poszczególnych sekcji

Materiał o KOSzU (z konferencji prasowej 04.02.2014)