Akcje w Polsce

Dostajemy sygnały o akcjach wsparcia dla Ukrainy organizowanych w różnych częściach Polski. Zebrane informacje prezentujemy na mapie.