13 lutego odszedł Zbigniew Romaszewski

Wczoraj odszedł od nas Zbigniew Romaszewski, zasłużony działacz opozycji demokratycznej i NSZZ Solidarność, członek Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Przekazujemy wyrazy serdecznego współczucia i wsparcia Małżonce Zofii i Córce Agnieszce. Dziękujemy, że zechciał być w gronie członków Komitetu uznając, że solidarność z Ukrainą w tak trudnym dla niej okresie, była dla Niego bardzo ważna.

Andrzej Urbanik, sekretarz KOSzU przekazał Pani Zofii Romaszewskiej list w imieniu członków KOSzU, w którym m.in. napisał:

„Ze wzruszeniem wspominamy spotkanie Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą w dniu 5 lutego, podczas którego Pan Zbigniew Romaszewski był obecny wraz z Panią. Bardzo się cieszyliśmy, że Państwo byli z nami i dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy przekonani, że ogromny dorobek działań opozycyjnych Pana Zbigniewa będzie mógł być wykorzystany przy Pani pomocy w codziennej pracy KoSzU”


Nota biograficzna