List otwarty do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i społeczności międzynarodowej

Cywilizowany świat stoi przez wyborem, którego nie można uniknąć. Po zajęciu przez Rosję Krymu z każdym dniem narasta nowe zagrożenie – zagrożenie okupacji wschodnich obwodów Ukrainy. 

Dziesięć lat temu byłem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE). Wzywam moich byłych kolegów, aby głosując nad rezolucją o niebezpieczeństwach powodowanych przez współczesną Rosję pamiętali o Monachium i Jałcie i o tragicznych konsekwencjach obu tych konferencji.
Wzywam społeczność międzynarodową do wywierania nacisku na swoje rządy w celu powstrzymania rosyjskiej ekspansji.

 


Tłum. z jęz. rosyjskiego: Katarzyna Chimiak
Tekst oryginalny:
http://echo.msk.ru/blog/skovalev/1296174-echo/