Oświadczenie Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą

Członkowie Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą z uznaniem i z nadzieją witają wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach w Kijowie i w innych miastach Ukrainy.
Majdan stał się wielkim zwycięstwem idei wolności, solidarności i jedności Ukrainy i jej narodu. Jest także wielkim zwycięstwem wszystkich tych poza Ukrainą, którzy te wartości cenią.

Dziewięćdziesiąt dni – na mrozie, w chłodzie, pod kulami, w ogniu – trwała walka o godność i prawo do życia w zgodzie z europejskimi wartościami, o prawo do samostanowienia, o prawo szacunku dla własnego państwa. Majdan uczył jak budować społeczeństwo, jak być solidarnym, jak brać odpowiedzialność za siebie, za innych, za własne państwo. Majdan wzmocnił w Ukraińcach poczucie narodowej tożsamości, wzmocnił świadomość tego, że niezależnie od tego, czy są z Dniepropietrowska, Odessy, Charkowa, Lwowa czy Kijowa, czy mówią w języku ukraińskim, czy rosyjskim, stanowią jedno ciało, jeden organizm.

Ta solidarność i poczucie jedności zbudowane na Majdanie, wykraczają poza granice jednego kraju. Wraz z Ukraińcami polegli także Białorusin, Ormianin, Gruzini i Polak. Rozumiemy znaczenie, jakie ma symbolika tych śmierci dla Europy.

Polacy zyskali w ostatnich tygodniach ogromny kredyt zaufania i wdzięczności u Ukraińców i zobaczyli wielkość i dumę Ukraińców w momencie historycznej próby. Nie pozwólmy tego zaufania, tej solidarności wyrosłej w tak tragicznych dla Ukrainy dniach zniszczyć nieodpowiedzialnymi i krzywdzącymi słowami i oskarżeniami. Szczególnie teraz, kiedy Ukraińcy podejmują ogromny wysiłek budowania wszystkiego od nowa, kiedy wierzą, że tym razem im się uda! A my razem z nimi!

Jednym z najważniejszych wyrazów solidarności i wsparcia dla społeczeństwa ukraińskiego przez Polskę jest i będzie głębokie zrozumienie dla zachodzących tam procesów i wykazanie się odpowiedzialnością za słowa, wyważenie wydawanych sądów.

Z niepokojem odnotowujemy komentarze niektórych polskich polityków i publicystów, którzy ulegają pokusie uproszczeń, fałszywych mitów i stereotypów bazujących na przekazie rozpowszechnianym przez nieprzychylne niezależności Ukrainy środowiska – w tym podporządkowanej polityce Kremla propagandzie rosyjskiej. Ukraińcy swoim działaniem – każdego dnia – udowadniają nieprawdziwość tych poglądów. Na Majdanie pokazali, że nie jest prawdą, jakoby cechowała ich nieumiejętność organizacji i skłonność do anarchii. Przejmując teraz stery w państwie społeczeństwo ukraińskie udowodnia, że charakteryzuje ich umiarkowanie, rozsądek i odpowiedzialność. Nieprawdziwe okazały się także zarzuty antysemityzmu, czy wrogiego nastawienia do Polaków.

Jeśli nie dostrzeżemy tego, czym dla Europy, dla Polski jest budowanie nowej, demokratycznej, samodzielnej Ukrainy, jak bardzo Ukraińcy zasługują na szacunek i kredyt zaufania, historia może nam już nie dać następnej szansy.

Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą


Oświadczenie w formacie PDF

UA: Звернення Громадського комітету солідарності з Україною (26.02.2014)