Spotkanie w Belwederze

W niedzielę 23 lutego 2014 r. w Belwederze odbyło się spotkanie Prezydenta Bronisława Komorowskiego z osobami zaangażowanymi we wsparcie przemian na Ukrainie, zorganizowane we współpracy z Komitetem Obywatelskim Solidarności z Ukrainą.

Krzysztof Stanowski, reprezentujący Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą, przedstawił obecnych podkreślając, że przyjeżdżając z kilkunastu ośrodków w Polsce (m.in. Lublina, Przemyśla, Warszawy, Poznania, Gdańska, Szczecina, Koszalina, Wrocławia) reprezentują setki organizacji i inicjatyw zaangażowanych we współpracę z Ukrainą w ostatnich miesiącach. W spotkaniu uczestniczyli obok członków Komitetu przedstawiciele organizacji wspierających, czyli Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Związku Ukraińców w Polsce, Fundacji Edukacja dla Demokracji, a także Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Klubu Inteligencji Katolickiej, Amnesty International, Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Otwarty Dialog, Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Obecni byli także przedstawiciele duchowieństwa, lekarze, pracownicy MSZ i MSW.

Jak podkreślił Stanowski, Komitet skupia obywateli Polski i Ukrainy przekonanych, że obywatele Ukrainy są gospodarzami swojej ojczyzny i mają niezbywalne prawo współdecydowania o jej losach. Przedstawiając działania podejmowane przez obecnych wymienił między innymi:

  • setki manifestacji, wieców, koncertów i innych akcji solidarności z Ukrainą;
  • wsparcie udzielone niezależnym mediom;
  • akcję informowania i tłumaczenia w Polsce i na świecie wydarzeń na Ukrainie, w tym aktywnego dementowania prowokacyjnych plotek, jakoby Majdan miał antysemicki czy antypolski charakter;
  • opiekę nad ponad 40 rannymi z Ukrainy w szpitalach w Polsce;
  • zbiórki pieniężne i rzeczowe, kupno i przekazywanie wyposażenia medycznego, lekarstw itd.;
  • obecność Polaków na Majdanie w Kijowie i innych majdanach.

Zasady opieki nad rannymi udzielanej przez organizacje pozarządowe oraz parafie grekokatolickie przedstawiła Anna Kertyczak, reprezentującą Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Związek Ukraińców w Polsce. Działania obywateli Ukrainy w Polsce, w tym organizację warszawskiego EuroMajdanu zaprezentowała Natalia Panchenko, przedstawicielka komitetu organizacyjnego EuroMajdan Warszawa. Natalia Panchenko powtórzyła również wypowiedziane w czasie manifestacji na placu Zamowym słowa: „Do niedawna, gdy wołaliśmy „Sława Ukraini – Herojam sława!” mieliśmy na myśli bohaterów-Ukraińców. Od początku Majdanu znaczenie tych słów zmieniło się. Teraz wołając „Herojam sława!”  mamy na myśli również miedzy innymi poległych Białorusinów, Ormian, a także obecnych z nami na Majdanie i udzielających nam pomocy Polaków.”

Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił rolę zaangażowania Polaków w pomoc na Ukrainie, zwrócił też uwagę na potrzebę kontynuowania wsparcia demokratycznych sił we wprowadzaniu reform, ponieważ Zwycięstwo Majdanu stanowi dopiero początek trudnej drogi – walki ze słabościami wewnętrznymi oraz słabością gospodarki. Za kluczowe dla sukcesu Ukrainy prezydent uznał reformę samorządową, oraz rozwój demokratycznego – czyli małego i średniego – biznesu. Te dwie reformy pozwalają po pierwsze sprawić, by kraj należał bardziej do obywateli, po drugie, by przeciętny obywatel mógł odczuć poprawę ekonomiczną.

Wojtek Mańkowski