Deklaracja «Ormiańskiego Komitetu Solidarności z Majdanem»

Obywatele Ukrainy podnieśli sztandar Wolności i ruszyli do walki o demokratyczną przyszłość swojego kraju w jednej rodzinie europejskich narodów. Władza, która pokazała, że nie jest zdolna do zarządzania krajem zgodnie z interesem narodu, ani do konsekwentnego i odpowiedzialnego wypełniania międzynarodowych zobowiązań, odpowiedziała na ten pokojowy protest prowokacjami, przemocą oraz porywaniem, torturowaniem i mordowaniem aktywistów ruchu obywatelskiego. 18 lutego Wiktor Janukowycz zorganizował masową rzeź, dopuścił się zbrodni przeciwko obywatelom swojego kraju, przeciwko ludzkości, i tym samym stworzył realne zagrożenie podziału Ukrainy oraz pozbawił się wszelkiej legitymizacji jako prezydent. Podziwiamy męstwo Ukraińców, którzy powstali aby bronić suwerenności swego państwa i swej obywatelskiej godności. Podziwiamy ludzi pełnych determinacji aby nie dopuścić, by ich ojczyzna stała się kolejną po Armenii zdobyczą neoimperialnej polityki Kremla.

Procesy zachodzące na Ukrainie będą mieć ogromne znaczenie dla przyszłości krajów postsowieckich, a przede wszystkim tych z nich, które zostały włączone do programu «Partnerstwo Wschodnie» Unii Europejskiej. Będą również ważne dla ogólnoeuropejskiego bezpieczeństwa i umocnienia europejskich wartości. Barykady Majdanu i jego aktywiści są dziś ochroną także dla dążeń społeczeństwa ormiańskiego do demokracji i prawdziwie niepodległej państwowości. Obywatele Armenii, którzy powstali przeciwko kryminalno-oligarchicznemu reżimowi zostali rozstrzelani 1 marca 2008 roku. Dla stłumienia ogólnonarodowego ruchu władze ormiańskie zaangażowały nie tylko policję, ale i armię, snajperów oraz przebranych w wojenne mundury kryminalistów. Według oficjalnych danych w centrum Erywania zginęło wtedy 10 ludzi i do dziś nikt za to nie odpowiedział. W tłumieniu swobodnego wyrażania woli przez Ukraińców w oczywisty sposób widać zaangażowanie tego samego centrum sterowania i jego wytrenowane na Łubiance metody: organy ścigania i jednostki specnazu wraz z prowokatorami i kryminalistami wytwarzają masowe bezprawie i chaos.

 

My, niżej podpisani, wyrażając naszą solidarność i pełne poparcie dla Ukrainy, którzy walczą nie tylko za swoją, ale i naszą Wolność, zakładamy «Ormiański Komitet Solidarności z Majdanem». Naszym celem jest okazywanie politycznego i moralnego wsparcia Majdanowi oraz rozpowszechnianie wśród obywateli Armenii i Ormian żyjących w diasporze rzetelnych informacji o wydarzeniach na Ukrainie – w szczególności po to, aby przeciwdziałać skutkom rozpętanej przez rosyjskie media i opartej na kłamstwie, ksenofobii i nienawiści zmasowanej kampanii propagandowej.


Ormiański Komitet Solidarności z Majdanem usilnie wzywa społeczność międzynarodową, przede wszystkim Unię Europejską, USA i kraje członkowskie UE do:

– niezwłocznego podjęcia działań mających na celu ukraińskich obywateli przed mordującej ich władzy; pierwszym z tych działań powinno być umożliwienie wcześniejszego odwołania Wiktora Janukowycza z urzędu prezydenta;

– potępienia oraz prawnego i politycznego osądzenia zbrodni dokonanych przez Janukowycza i jego otoczenie, a także do niezwłocznego wprowadzenia przeciwko tym ludziom surowych ekonomicznych i politycznych sankcji;


– utworzenia Międzynarodowego Trybunału dla zbadania działalności ukraińskich funkcjonariuszy publicznych i przypadków obcej ingerencji, które miały na celu przygotowanie i realizację zbrodni przeciwko państwowości i narodowi Ukrainy.


Afrikjan Karine (Los Angeles, USA)
Arustamjan Gajane (Erywań, Armenia)
Barsehjan Jewon (Giumri, Armenia)
Gabrieljan Elena (Paryż, Francja)
Egiazarjan Borys (Kijów, Ukraina)
Megrabjan Ruben (Erywań, Armenia)
Mkrtczjan Muszeg (Bruksela, Belgia)
Nawasardjan Borys (Erywań, Armenia)
Owannisjan Zarui (Erywań, Armenia)
Owsepjan Rudik (Los Angeles, USA)
Sakunc Artur (Wanadzor, Armenia)
Szachhazarjan Dawid (Erywań, Armenia)

 

20 lutego 2014

 


Tłum. z jęz. rosyjskiego: Katarzyna Chimiak

Tekst oryginalny: http://www.1in.am/rus/armenia_asociety_40841.html