List otwarty ukraińskich Żydów do prezydenta Rosji Władimira Putina

Panie Prezydencie!

My, żydowscy obywatele Ukrainy, biznesmeni i menedżerowie, działacze religijni i społeczni, ludzie nauki, artyści i muzycy, zwracamy się do Pana w imieniu wieloetnicznego ukraińskiego społeczeństwa, w imieniu mniejszości narodowych, w imieniu żydowskiej wspólnoty.

Ogłosił Pan, że Rosja praw rosyjskojęzycznej ludności Ukrainy, które są rzekomo łamane przez obecne ukraińskie władze. Z przyczyn historycznych do owej rosyjskojęzycznej ludności należy także większość ukraińskich Żydów.  Dlatego nasz pogląd na to, co teraz się dzieje, jest nie mniej ważny niż pogląd Pana doradców i informatorów.

Jesteśmy pewni, że nie pozwala Pan wprowadzać się w błąd. A zatem świadomie wybiera Pan z powodzi informacji o Ukrainie te, które są kłamstwami i oszczerstwami. I dobrze Pan wie, słowa, jakie na swojej konferencji prasowej wypowiedział Wiktor Janukowycz: «…W Kijowie było pełno uzbrojonych ludzi, którzy zaczęli plądrować budynki, miejsca kultu, cerkwie. Ofiary zaczęli ponosić niewinni ludzie – byli po prostu ograbiani i zabijani na ulicach.» –  są również jednym wielkim kłamstwem.

Rosyjskojęzyczni mieszkańcy Ukrainy nie są poniżani ani dyskryminowani. Nikt nie ogranicza ich praw obywatelskich. Powtarzane często przez rosyjskie media twierdzenia o «przymusowej ukrainizacji» i «zakazie mówienia po rosyjsku» powinny obciążać sumienia ich autorów. Wyrażone przez Pana na konferencji prasowej przekonanie, jakoby na Ukrainie następował wzrost antysemityzmu, również nie odpowiada prawdzie. Najwyraźniej pomylił Pan Ukrainę z Rosją, gdzie żydowskie organizacje odnotowały w zeszłym roku wzrost antysemityzmu. 

W ostatnich miesiącach, gdy Ukraina przechodziła głęboki polityczny kryzys, wielu z nas znalazło się po różnych stronach barykady. Wśród Żydów Ukrainy, tak jak i wśród wszystkich innych grup etnicznych, nie panuje jednomyślność. Ale żyjemy w demokratycznym państwie i możemy sobie pozwolić na posiadanie różnych poglądów.

Byliśmy i nadal jesteśmy straszeni, że na Ukrainie przejmą władzę «banderowcy» i «faszyści», że dojdzie do antyżydowskich pogromów. Tak, wiemy, że w opozycji politycznej, w ruchu społecznym, który wywalczył pozytywne zmiany polityczne w kraju, istnieją różne grupy. Są wśród nich również siły nacjonalistyczne, ale nawet ich najbardziej marginalne odłamy nie ośmielają się demonstrować antysemityzmu albo innych form ksenofobii. I my dobrze wiemy, że ci nasi niezbyt liczni nacjonaliści znajdują się pod baczną obserwacją społeczeństwa obywatelskiego i nowych władz Ukrainy, co z kolei w Rosji nie występuje. Pana specsłużby zachęcają rosyjskich neonazistów do działania.

Nasze relacje z nowym rządem oparte są na wzajemnym zaufaniu, współpracujemy z nim. W radzie ministrów jest kilku przedstawicieli mniejszości narodowych: minister spraw wewnętrznych jest Ormianinem, wicepremier – Żydem, dwaj ministrowie są Rosjanami. Nowi gubernatorzy obwodów Ukrainy również nie są wyłącznie Ukraińcami.

Niestety, trzeba przyznać, że stabilność na Ukrainie jest obecnie zagrożona. Źródłem tego zagrożenia są działania rosyjskich władz, czyli Pana. To Pańska polityka podżegania do separatyzmu i wywierania brutalnej presji na Ukrainę stwarza zagrożenie dla ukraińskich Żydów. Zagraża ona całemu społeczeństwu Ukrainy, w tym również mieszkańcom Krymu i południowo-wschodnich regionów Ukrainy – i oni w wkrótce to zrozumieją.  

Władimirze Władimirowiczu, wysoko cenimy Pańską troskę o bezpieczeństwo i obronę praw mniejszości narodowych na Ukrainie. Ale nie chcemy być «bronieni» metodą podziału Ukrainy i aneksji jej terytorium. Stanowczo wzywamy Pana do nieingerowania w wewnętrzne sprawy Ukrainy, wycofania rosyjskich wojsk do ich stałych baz i zaprzestania podsycania na Ukrainie nastrojów separatystycznych.

Władimirze Władimirowiczu, jesteśmy w stanie bronić naszych praw na drodze konstruktywnego dialogu i współpracy z rządem i społeczeństwem obywatelskim suwerennej, demokratycznej i niepodzielnej Ukrainy. Nalegamy, aby zaprzestał Pan destabilizowania sytuacji w naszym kraju i dyskredytowania nowych władz Ukrainy.

 


Tłum. z jęz. rosyjskiego: Katarzyna Chimiak

Tekst oryginalny: http://eajc.org/page279/news43670.html

Tłumaczenie na język angielski: http://maidantranslations.com/2014/03/05/open-letter-of-ukrainian-jews-to-russian-federation-president-vladimir-putin/