Oświadczenie Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego w związku z rozpisaniem «ogólnokrymskiego referendum»

Oświadczenie Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego w związku z rozpisaniem przez Radę Najwyższą Autonomicznej Republiki Krym na 6 marca 2014 roku «ogólnokrymskiego referendum»

Przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow

Symferopol, 6 marca 2014

 

W warunkach ostrego kryzysu politycznego spowodowanego wprowadzeniem na Krym wojk Federacji Rosyjskiej na nadzwyczajnej sesji Najwyższej Rady Krymu, zwołanej w nagłym trybie, bez powiadomienia deputowanych opozycji o miejscu i terminie posiedzenia, przyjęto postanowienie o «Przeprowadzeniu ogólnokrymskiego referendum».

Data przeprowadzenia «ogólnokrymskiego referendum » została wyznaczona na 16 marca 2014 roku.

Analiza tego postanowienia wskazuje nie tylko na jego bezprawny charakter, ale i rażący brak poszanowania praw i interesów mieszkańców Krymu. W jego punkcie pierwszym już praktycznie ogłoszono «wejście Krymu w skład Federacji Rosyjskiej jako podmiotu Rosyjskiej Federacji», ale zarazem w następnym punkcie zapisano, że referendum odbędzie się … 16 marca 2014 roku.

To nieodpowiedzialne działanie części deputowanych Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym oznacza nie tylko złamanie ukraińskiego prawa, lecz jest także demonstracją lekceważenia wszystkich mieszkańców wieloetnicznego Krymu.

Medżlis Narodu Krymskotatarskiego ocenia postanowienie Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym nie tylko jako niezgodne z prawem i sprzeczne z interesami zdecydowanej większości wieloetnicznej ludności Krymu, ale i jako umyślną prowokację, która ma na celu spowodować dalszą eskalację napięcia na Krymie i dookoła niego.

Medżlis Narodu Krymskotatarskiego oświadcza, że choć rażąco zlekceważone zostały prawa i interesy mieszkańców Krymu różnych narodowości, wzywanych do udziału w niezgodnym z prawem «referendum» o z góry ogłoszonym wyniku, w sposób szczególny zdeptane zostały prawa Narodu Krymskotatarskiego – narodu, który poza granicami Krymu nie posiada innej historycznej ojczyzny lub odpowiadającego swojej tożsamości etnicznej tworu państwowego.

Medżlis Narodu Krymskotatarskiego wzywa wszystkich mieszkańców autonomii do aktywnego bojkotu wszystkich etapów przygotowań do «referendum», czyli:

– Niewchodzenia w skład dzielnicowych i okręgowych komisji wyborczych,

– Nieuczestniczenia w tworzeniu spisów wyborców, nie wyrażania zgody na włączenie siebie do spisu wyborów,

– W razie włączenia do spisu wyborców – wymagania wykluczenia z tego spisu,

– Nieprzychodzenia w dzień głosowania do komisji wyborczych i nie zapraszania członków komisji wyborczych w domu w celu odbycia głosowania tam.

Jednocześnie, Medżlis Narodu Krymskotatarskiego wzywa mieszkańców Krymu wszystkich narodowości, aby nadal zachowywali spokój i wspólnymi wysiłkami zapobiegali wszelkim próbom prowokacji.

Spokój i zgoda w naszym wieloetnicznym krymskim społeczeństwie są naszym najbardziej skutecznym środkiem nacisku na tych, którzy zaprowadzili do naszego domu chaos i niepokój o przyszłość naszych dzieci, krewnych i bliskich.

Pokój na Krymie jest w naszych rękach!


Tłum. z jęz. ukraińskiego: Katarzyna Chimiak

Tekst oryginalny można przeczytać tutaj.